Varsler søksmål etter en usignert bussavtale

Ruter AS, Unibuss AS og bussene i store deler av Oslo er bokstavelig talt i hardt vær denne vinteren. Nå varsler importøren Yes-Eu kamp for å få byttet ut bussene mot sine egne, eller i det minste et plaster på såret etter at en usignert kontrakt glapp.

Avisa Oslo har gått i dybden på det de kaller en busskandale. Det er ikke lite spalteplass avisen har brukt til å omtale både busskjøpet, fremkommeligheten, rekevidde, busselskap og kollektivselskap denne vinteren. Og mye er vel fortjent kritikk. Ruter AS på sin side virker upåvirket av kritikken,mens Unibuss AS har for lengst lagt seg flate og hatt utskiftning av ledelse i den siste tiden.

Nå er energiselskapet og bussimportør Yes-Eu ute å krever en kompenasjon, og aller helst en omgjøring av bussinnkjøpet av 183 Solaris leddbusser til Unibuss. Yes-Eu som selger merkene som Yutong og CRRC mener på sin side til Avisa Oslo at de var de rettmessige vinnerene av anbudet. Men noen signert avtale finnes ikke.

«Vi håper å kunne komme til en minnelig avtale med Oslo Kommune, og forventer at vi ikke behøver å gå til rettslige skritt», sier prosjektleder Ståle Hagen hos Yes-Eu til Avisa Oslo.

Kort forklart så mener han at det er Yes-Eu som burde ha levert de 183 bussene i 2023. De hadde gitt inn et pristilbud på busser fra den statseide kinesiske produsenten CRRC. Busser de mener ville fungert vesetlig bedre i Oslo enn de som er levert fra konkurrenten. Busser som de sier hadde drift på to aksler og varmepumpe til oppvarming.

I følge Yes-Eu så glapp kontrakten, som skal ha vært muntlig avtalt, i siste minutt. Dette grunnet, i følge dem selv, Ruter AS sitt ønske om å styre unna statlig eid kinesisk selskap. Men i følge Ruter AS så kom de kun med en oppmerksomhet til Unibuss AS om å vurdere tilbyderen. Unibuss AS sier selv at de så på dette som en «anmodning» og dermed valgte en annen leverandør, noe Unibuss AS står fritt til å gjøre.

Unibuss AS hadde også i følge Avisa Oslo gjort det klart i kontraktutkastet at de når som helst kunne forkaste tilbudet, noe de så valgte å gjøre. En kjøpskontrakt ble heller aldri signert. Men i følge Yes-Eu, så var det muntlig avtale om leveranse av CRRC bussene til Oslo. Og det er her stridens kjerne ligger.

Advokat Morten Goller i Wiersholm sier til Avisa Oslo at han mener Ruter AS har tillatt at Unibuss AS kjøper inn busser som er av en klart lavere kvalitet enn hva Yes-Eu la inn av tilbud. Og han viser til at etter tildelingen kan det ikke lovlig gjøres endringer. Og en kan heller ikke endre spillereglene i konkurransen.

Han mener også at Ruter AS har tatt initativ og akseptert at kontrakten oppfylles med helt andre busser som har dårligere spesifikasjoner. Som ifølge av dette, er hele kontraktsinngåelsen i strid med anskaffelsesreglene.

Utfordringer

Den Polske leverandøren Solaris vant anbudet og leverte 183 leddbusser innen oppstart. I ettertid har det vist seg å være flere utfordringer med rekevidde og fremkommelighet på krevende vinterveier. Det har vært en mediestorm og i tillegg en rekke kansellerte avganger gjennom de første ukene av 2024. I tillegg har det vært lade problemer som siden ble løst av leverandøren av dette. Unibuss har gjort en rekke tiltak og en av disse er bedre opplæring av sjåførene som på kort tid gikk fra dieselbuss til batterielektriske busser. Noe som krever en noe annen kjøreteknikk.

Ladeprobelmet har ikke vært knyttet direkte mot bussmerket, men har vist seg å også gjelde flere bussdepoter i Oslo.

Yes-Eu håper nå at Oslo Kommune kommer på banen og helst reverserer hele busskjøpet. De ønsker å kunne levere sine 183 busser fra CRRC og forventer at dette skjer innen neste vinter. Om ikke, så kan det hele ende i rettsystemet.

Ståle Hagen viser også til at de har gode erfaringer fra flere steder i landet, samt Finland med sine batterielektriske busser. Avisa Oslo skriver at Yes-Eu har levert busser både i Bergen og til selskaper som Oslo Buss AS i Oslo. Dette er ikke av merke CRRC, men av et annet kinesisk merke, Yutong. Som på ingen måte er sammenlignbart i denne saken.

Ruter AS står på sitt og mener fremdeles at Unibuss stod fritt til å velge tilbyder, så lenge de var trygge på det etiske.

«Ruters krav til leverandørene om anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettighetene er en del av kontrakten Ruter har med sine leverandører. Kravene er formulert i dokumentene Ruters handlingsregler for leverandører og Kontraktsvilkår, menneskerettigheter. Ruter stiller krav om at leverandørene kjenner sin leverandørkjede, er villig til å dele informasjon om leverandørkjeden med Ruter, og at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger slik dette er beskrevet i åpenhetsloven», sier pressevakt, Cathrine Myhren-Haugen hos Ruter AS.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.