Utslippsfri anleggsplass når Alnabru bussanlegg skal bli helelektrisk

Antall elbusser i hovedstaden øker. På Alnabru i Oslo skal Sporveien etablere et helelektrisk bussanlegg med plass til 61 elektriske busser. Anlegget skal stå ferdig i 2023, og er et viktig steg på veien til en utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo-området.

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift i hovedstadsområdet.

Ett av bussanleggene, på Alnabru i Oslo, skal nå elektrifiseres.

– Byrådets mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. En viktig del av det arbeidet er å gjøre alle bussene utslippsfrie, noe de skal bli innen bare et par år. Det er bra for miljøet, men det er også bra for Oslofolk, som vil få renere luft, mindre støy og mer komfortable reiser. Derfor er jeg veldig fornøyd med at Alnabru bussanlegg kun skal betjene elektriske busser i årene som kommer, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Consto Anlegg Øst er av Sporveien tildelt oppgaven med anleggsarbeidene. Bussoperatøren Unibuss, som også er et datterselskap av Sporveien, er av Ruter tildelt oppgaven med å etablere selve ladeutstyret som monteres i etterkant av de tyngre anleggsarbeidene.

Håndterer 61 elektriske busser

Nye miljøkrav i kollektivtrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene i og rundt hovedstaden. Bussanleggene benyttes til service, parkering og vask av busser. Elektrifisering av bussparken krever tilrettelegging for lading av elbusser og dermed også mer areal til nettstasjoner og ladeutstyr i tilknytning til bussanleggene.

– Utvikling av bussanleggene handler i stor grad om modernisering, kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri og utslippsfri bussdrift. Etter oppgraderingen blir anlegget på Alnabru tilrettelagt utelukkende for elbusser, og vil ha en kapasitet på 61 elektriske busser, kontra 30 elektriske busser per i dag, sier Jan Erik Ruud Olsen, daglig leder i Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS.

Byggestart er planlagt sommeren 2022 og ferdigstillelse i løpet av høsten 2023.

– Dette er et fremtidsrettet oppdrag som passer oss godt med tanke på geografi, arbeidets art og for en viktig oppdragsgiver som Sporveien, Norges største leverandør av kollektivtrafikk, er. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst.

– Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med Sporveien, legger Karlsen til.

Utslippsfri byggeplass

Ruter som bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og omegn, er fornøyd med Sporveiens og entreprenørens respons på initiativet om å ta steget videre med utslippsfri utførelse også under ombyggingen. 

– I 2019 var dette Nordens største ladeanlegg for elbuss, og etter ombygging dobles antall busser som kan lade samtidig. For bybusser ser vi nå at elektrisk drift totalt sett er billigere, renere og mindre energikrevende enn diesel. Som et bidrag til å redusere utslipp er det flott at også byggeplassen blir utslippsfri når Alnabru bussanlegg nå skal utvides, sier Jon Stenslet, leder for Materiell og anlegg i Ruter.

Også samferdsels og miljøbyråden er fornøyd med utslippsfri anleggsplass:

– Det er fantastisk at vi får gjennomført byggeprosjektet helt utslippsfritt. For noen få år siden var det en fjern drøm, men nå får vi det til fordi kommunen stiller krav og fordi vi har en fremoverlent bransje som er ivrig etter å være med på det grønne skiftet, sier hun.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.