Utnytt busstaket til å fange solenergi

Vest Service AS i Stryn har lang erfaring med buss og bussproduksjon. Nå ser de et marked for å utnytte de store takflatene på buss til å fange solenergi.

Per-Dag Nedreberg hos Vest Service AS i Stryn har i følge Sunnmørsposten stor tro på at en kan fange stor menge energi fra sola på bussens tak.

Selskapet har montert solcelleanlegg på busstak ved flere anledninger og satser nå sterkt med produktet fra Solarbus.

Selve solcellene er flate og har lav luftmotstand. De kan også formes for å passe bussens tak som ofte ikke er helt flatt. Strømmen fanges via sola og lagres i bussens batterier. Dermed reduseres behovet for å sette bussen på lading over natten.

Mindre behov for at bussens dynamo må jobbe i høygir, gir også lavere utslipp av farlige klimagasser og partikler.

Det er behovet for mer strøm til moderne billettmaskiner og annet digitalt utstyrt ombord i en rutebuss som har satt i gang tankene om å bruke hele bussens tak som solenergifanger. Et busstak er ofte på godt over 20 kvaderatmeter og mye av dette benyttes i dag ikke til noe. Selve klimaanlegget tar kun en begrenset område av taket. Resten kan brukes til å montere solcelleanlegg.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.