Skal utforske sømløs transport i storbyen

Ruter, Oslo Bysykkel og Hertz Bilpool planlegger å overtale enda flere til å velge bort privatbilismen. Nå får de 620 000 kroner i innovasjonsmidler for å løse storbyenes transportknuter.

Sterk befolkningsvekst både i Oslo og andre byer gjør det tvingende nødvendig å utvikle mer effektive og miljøvennlige løsninger for mobilitet. I fremtiden er det nødvendig at flere innbyggere velger bort privat bileierskap, og da må alternativet være tilstrekkelig attraktivt.

Derfor går Hertz Bilpool, Oslo Bysykkel og Ruter nå sammen om et prosjekt som skal utforske mulighetene for sømløs interaksjon mellom ulike transportmidler. Til dette mottar Hertz-selskapet First Rent A Car Norway 620 000 i tilskudd gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Millioner til idéutvikling
Dette er niende gang det deles ut midler gjennom DIP. I år mottar 15 norske innovasjonsprosjekter totalt 7,5 millioner kroner.

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Ved hjelp av innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk er målet at flere prosjekter skal føre til reell verdiskaping både for mottaker og samfunn, sier Anne E. Bull, rådgiver ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Fra digitalisering til gjenvinning
Hun er svært fornøyd med kvaliteten og bredden på prosjektene som får DIP-støtte i år.

– Prosjektene gjenspeiler mange viktige trender i næringslivet og samfunnet. Digitalisering, bioteknologi, transportutfordringer og bærekraft er blant temaene som går igjen. Det blir utrolig spennende å følge disse prosjektene videre, sier Bull.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 61 millioner kroner til 147 prosjekter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.