Danskene følger etter EU på tempo-100

Ting skjer raskt i Danmark for tiden. For få år siden økte hastigheten for busser klasse III fra 80 til 100km/t om bussen var tempo-100 godkjent med merke. 1 mars 2018 forsvinner kravet til merke for busser nyere enn 2008.

Danskene har i flere år praktisert at en må vise frem bussen til kontrollmyndigheter og få et dansk Tempo-100 merke påmontert for å kunne kjøre 100 km/t på danske motorveier. Dette også for utenlandske turbusser som skulle kjøre gjennom Danmark.

Nå har trafikkmyndighetene i Danmark lagt frem forlag til å fjerne dette kravet på busser registrert etter desember 2007. Men beholder kravet for eldre busser.

Så om busser er godkjent klasse III med utelukkende sitteplasser og 2008 eller nyere, kan en fra 1. mars 2018 kjøre 100 km/t også i Danmark uten å måtte skaffe seg Tempo-100 merke.

For eldre busser må disse vises til kontrollmyndighetene sammen med dokumentet for å få godkjenning for dansk Tempo-100. 

Samtidig, 1. mars 2018 vil også husbiler få lov å kjøre 100 km/t på motorveier i Danmark. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.