Utfordringer for Nobina

Mange sykemeldinger den siste tiden har ført til forsinkelser og inntillinger i tilbudet og påvirket både passasjerer og medarbeidere hos Nobina i Nedre Glomma distriktet.

«Mangel på bussjåfører er et nasjonalt problem, og situasjonen i Nedre Glomma har ikke blitt bedre av en komplisert oppstart. Dette er uheldig, og vi gjør nå alt vi kan for å skape en mer stabil situasjon,» skriver Kristin Mathisen hos Nobina i et innlegg på Østfold Kollektivtrafikk sine nettsider.

Tidligere denne uken ble det gjennomført en stor endring av trafikkplanene hos Nobina, noe som innebærer både bedre turnuser og skiftplaner for sjåførene, samtidig som passasjerene etter hvert kommer til å oppleve en mer punktlig trafikk. I neste uke gjenomføres det ytterligere forbedringer, som skal skape enda bedre forutsetninger for en bedre arbeidshverdag, mindre forsinkelser og en mer punktlig og pålitelig trafikk.

«Vi jobber dag og natt for at færrest mulig skal bli berørt av disse avvikene. Bakgrunnen for disse utfordringene er sammensatte, men skyldes hovedsakelig en komplisert oppstart og mangel på sjåfører, og det vil ta noe før vi klarer å skaffe tilveie flere», sier Kristin Mathisen på Nobina.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er godt kjent med disse utfordringene og har løpende kontakt med ledelsen i Nobina.

«Jeg vil først og fremst takke kundene våre for deres tålmodighet, i tillegg til sjåførene og trafikkledelsen i Nobina og egne ansatte i ØKT som har en krevende arbeidssituasjon om dagen. De ansatte prøver virkelig å gjøre så godt de kan, og kan vanskelig ta ansvaret for den situasjonen som vi har kommet i nå», sier Johnsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.