Nyhets-forvarsler for Busworld Europe

Om en drøy måned, nærmere bestemt fra 7. til 12. oktober, går den store internasjonale bussmessen Busworld Europa av stabelen i Brussel. Det begynner å sive ut informasjoner om hva man kan oppleve der.

Daimler Buses

Daimler Buses med varemerkene Mercedes-Benz og Setra, kommer til å ha en av de aller største stands på hele 2700 kvadratmeter. Produktnyheter som oppdateringer hos Setra og Mercedes-Benz eCitaro med brenselcelle som rekkeviddeforlenger har vi vært inne på tidligere. Andre nyheter, som ikke ses like lett, er forbedrede kjøreassistenter som øker sikkerheten. Vi får blant annet se det videreutviklede nødbremsesystemet Active Brake Assist 6 (ABA 6) på turbusser og rutebusser med høyt gulv. Systemet er blitt enda bedre på å gjenkjenne myketrafikanter og stasjonære objekter under alle slags trafikkforhold. Dette skjer ved hjelp av radar-sensorer og kamerautstyr.

Videre introduserer Daimler Buses Preventive Brake Assist 2 for lavgulvsbusser. Effekten er i stor grad som for ABA 6 nevnt ovenfor. Det kommer også en oppdatert Sideguard Assist 2 som «leser av» områdene rundt bussen i kurver. Tidligere system tok for seg høyresiden, men nå dekker det også venstre siden av bussen. Frontguard Assist er helt ny og dekker området umiddelbart foran bussen i hastigheter opp til 15 km/t. Til sammen blir begge sider og fronten av bussen overvåket med tanke på å unngå sammenstøt med myke trafikanter.

Forbedret skiltgjenkjenning står også på nyhetsprogrammet, og Daimler Buses forteller også at hele bussprogrammet snart kan leveres med kamerabasert speilsystem i stedet for konvensjonelle speil som opsjon.

Økt sikkerhet kommer med andre ord til å være sterkt i fokus hos Daimler Buses på Busworld Europe.

Turbuss på hydrogen

La oss også ta med at spanske Irizar kommer til å vise en turbuss med brenselcelle på Busworld. Kjøretøyet bærer betegnelsen Irixar i6S Efficient Hydrogen. Stort flere opplysninger enn akkurat det har ikke kommet ut om produktet i skrivende stund.

(Foto: Daimler Buses. Hele bussprogrammet fra Daimler Buses kan leveres med kamerabasert speilsystem i stedet for konvensjonelle speil som opsjon.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.