Hydrogendrift over dobbelt så dyrt som ren batteridrift

Vi har vært inne på det før, men nå er det slått fast av forskere: Det er mye dyrere å drifte en branselcellebuss enn et tilsvarende kjøretøy med ren batteridrift.

Det er det frittstående italienske forskningsinstituttet Eurac som slår fast dette. Forskere derfra har gjort en inngående studie av busser som drives av selskapet SASA (Società Autobus Servizi d’Area) i Bolzano. Dette selskapet har blant annet flere Solaris Urbino 12 Electric og Solaris Urbino 12 Hydrogen i drift. Dette er i utgangspunktet like busser, bortsett fra at førstnevnte har ren batteridrift, mens den andre skaffer strømmen ved hjelp av hydrogendreven brenselcelle.

Studien er svært omfattende, så vi skal bare gjengi konklusjonen her. Resultatet var i hvert fall at det var 2,3 ganger så dyrt å drifte brenselcellebussene sammenlignet med de med ren batteridrift, henholdsvis 1,27 euro pr. km mot 0,55 euro pr. km. Forskjellen beror på at brenselcellebussene har en vesentlig dårligere energiutnyttelse enn de rent batteridrevne. Solaris Urbino 12 Electric brukte 137 kWh energi på 100 km, mens tilsvarende tall for brenselcellebussene var 310,24 kWh pr. 100 km.

Årsaken til dette har vært kjent lenge. Effektiviteten for batteridrevne kjøretøy er meget høy. En brenselcelle har vesentlig dårligere energieffektivitet. Forskerne har nå slått fast hvor stor forskjellen er med ellers like busser.

Når hydrogendrevne brenselceller blir foretrukket i en del sammenhenger innenfor busstransport, har det selvsagt sammenheng med rekkevidde og ladeinfrastruktur i områdene hvor bussene opererer. Det skjer en rivende utvikling både når det gjelder effektiviteten på brenselceller og hvordan grønt hydrogen produseres, så det er ikke utenkelig at hydrogendrevne kjøretøy vil komme gunstigere ut etter hvert.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.