Utdanner 300 bussjåfører årlig, men trenger 1000

En startlønn på 400.000 med fagbrev og et godt arbeidsmiljø er vist ikke nok for å få de unge til å ta utdannelsen som bussjåfør. Norge trenger 1000 nye rutebussjåfører årlig, men i dag utdannes kun rundt 300 årlig. Også turbussbransjen trenger flere sjåfører.

Det er nær en krise innen bussbransjen. Veldig få unge velger å ta seg en utdannelse som bussjåfør. Snittalderen på bussjåfører er i dag på hele 58 år. Nå roper bransjen varsko, mens politikere krever flere busser på veien.

Nrk har forespurt unge om de kunne tenke seg å velge bussyrket, men selv om mange svarer det er et intresant yrke, så velger de det bort. Nesten ingen velger bussjåfør som yrkesfag og under 300 blir årlig utdannet i Norge. Samtidig ser bransjen at det er behov for minst 1000 nye sjåfører i året frem mot 2030 for å sikre at kollektivtransporten skal kunne bygges ut, og ikke minst klare å dekke opp for de som går av med pensjon.

– Ungdom bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke, sier Jon Stordrange hos NHO Transport til Nrk. Han mener det er på høy tid at flere unge ser bort fra bachelor- og mastergradsfokuset.

Bussjåføryrket gir en trygg og sikker arbeidsplass med relativt god lønn. Det finnes garantier at de sjåførene som ønsker det vil bli med over i nytt selskap ved anbudsoppstart eller selskapsoverdragelse. Så det er lite å fryke for arbeidsplassen, slik en har sett i oljebransjen de siste årene.

Utdanningsløpet er to år på skole og to år som lærling ute i bedrift. Etter endt utdanning går en opp til fagprøve. Dette vil gi en årsinntekt på rundt 400.000 fra første stund.

– Det beste med yrket er når det er fine sommerdager og jeg kan nyte kaffekoppen, høre på radio og kose meg i trafikken. Jeg syns også at det er veldig hyggelig å komme i kontakt med kundene. Det er spesielt fint og viktig å ta vare på ungene som kommer på bussen, sier bussjåfør Arvid Theodorsen til Silje Osland som laget en artikkel om bussjåføryrket ute på hjemmesidene til utdanning.no.

Også turbussbransjen etterspør flere sjåfører. Etter at det ble et krav til etterutdanning hvert 5. år av dagens bussjåfører, så har flere av de som hadde busskjøring som hobby eller deltidsjobb valgt å hoppe av. Det er flere som ikke kan se at det forsvarer seg å bruke mange dager bak skolebenken og 10-15 tusen på kurset, uten å ha det som fast jobb. Noen arbeidsplasser sponser alle sine ansatte, deltidsansatte og tilkallingsvikarer med kurset. Men de aller fleste tilkallingsvikarer må betale kurset selv.

Så selv om nær alle som har tatt etterudanningskurset for yrkessjåfører ser nytten i kurset, er det nedgang i antall sjåfører med tillatesel til å kjøre mot vederlag på landsbasis.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.