Unibuss vant stor-kontrakt i Oslo

Ruters styre vedtok tirsdag 21. juni tildelingen av to viktige busskontrakter i Oslo. Unibuss er valgt som operatør av kontrakten for Oslo Indre by, mens Nobina er tildelt oppdraget for buss linje 25. Begge kontraktene har oppstart i 2017.

– Ruter har med dette valgt en strategi som skal sikre en raskest mulig innfasing av elektriske, utslippsfrie busser i indre by, samtidig som vi skal sikre høy pålitelighet for våre kunder og kostnadseffektivitet, skriver Gry Iseberg i en pressemelding tirsdag kveld.

Kontrakten for Oslo Indre By har en årlig verdi på vel 260 millioner kroner og er gitt for 3 år med mulighet for 2 års forlengelse, og består av hovedlinjene 20, 21, 28 (fra 16.8.2015), 34, 37 og 54. I tillegg til natt- og morgenbusslinjer. Linjene i Indre by står for cirka 40 prosent av antallet reiser med buss i Oslo, og cirka 30 prosent av bussreisene i hele Ruters område. Unibuss vil drifte samtlige linjer i kontrakten med en busspark bestående av til sammen 110 leddbusser, hvorav 75 av dem er fabrikknye. De øvrige 35 leddbussene vil få bygget om motorene slik at også disse får utslipp tilsvarende Euro 6 standard. For Ruter har det vært viktig i begge kontraktene at all kjøring vil foregå med fossilfritt brennstoff. De nye bussene gir også betydelig mindre støyforurensning og lave lokale utslipp.

Linje 25
Nobina-kontrakten for linjen 25 har en verdi på 49,5 millioner kroner årlig, og er gitt for 3 år med mulighet for 3 års forlengelse.  Med dagens 18 busser er linje 25 en av Ruters mindre kontrakter med drøyt 3 millioner reiser per år. Den nye kontrakten vil imidlertid ved oppstart også innlemme linje 22 som innebærer en frekvensstyring fra dagens tilbud, med en forbedret og mer robust ruteplan med ekstra innsats både i morgen- og ettermiddagsrushet. Linjen vil kjøres med 24 fabrikknye Euro 6 bybusser som alle kjører på 100 prosent fossilfritt brennstoff.

Springbrett til utslippsfrie busser
Ruter har valgt en strategi som skal sikre en raskest mulig innfasing av elektriske, utslippsfrie busser i indre by, samtidig som vi skal sikre høy pålitelighet for våre kunder og kostnadseffektivitet. Kontraktene om busstjenester for Indre by og Linje 25 er derfor tilpasset til implementeringsplanen for el-busser i Oslo. Blant annet er kontraktenes varighet kortere enn normalt. Dette er for å kunne fase inn elektriske busser på disse linjene så snart teknologien og driftssystem er tilstrekkelig utprøvd. Overgangen til el-busser er et systemskifte, der kompetansebygging og utvikling av nye produkter og tjenester er nødvendig. Testing av elbusser vil pågå de neste årene for å sikre en nødvendig og verdifull erfaring.

Ruters reisetall viste at det ble gjennomført 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2015 – en økning på hele 15 millioner sammenliknet med året før, eller tilsvarende 41 000 nye passasjerer hver eneste dag! Og det er bussene i Ruter-regionen som fortsatt frakter flest passasjerer med over 140 millioner reiser i fjor. Ifølge den Europeiske BEST-undersøkelsen der ni europeiske byer deltar, har Ruter Skandinavias mest fornøyde kollektivpassasjerer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.