Bussveien i Rogaland er i rute

Norges største bussveiprosjekt er godt i gang. Nå har Statens Vegvesen fått inn tre tilbud på å lage reguleringsplaner på den ene kontrakten og to på den andre.

Bussveien er eit av dei største samferdsleprosjekta i Rogaland og blir Europas lengste bussvei. Til saman 26 strekningar på totalt 50 kilometer utgjer Bussveien-prosjektet.

Nokre strekningar er bygd, andre er under bygging eller planlegging. Alt skal vere ferdig sommaren 2021. Då har Nord-Jæren ei høgkvalitets kollektivløysing som:

  • går i egne traseer
  • er køfritt
  • har full prioritet i kryss
  • har moderne og komfortable busser
  • har forutsigbar reisetid
  • er miljøvennlig
  • har hyppige avganger
  • har sanntidsinformasjon på holdeplasser
  • går der mange bor eller arbeider

Tilbud på å lage reguleringsplaner har allerede vært ute. Statens Vegvesen har fått inn tre tilbud på den ene kontrakten og to på den andre.

Kvadrat-Ruten:
I Sandnes kommer det bussvei mellom kjøpresenteret Kvaderat på Laura, og Ruten i sentrum. Bysturet i Sandens avgjør først til høsten nøyaktig hvilke gater bussveien skal gå i.

Tilbud:
Asplan Viak AS: 10 972 475 kroner
Multiconsult ASA: 14 922 750 kroner
Sweco Norge AS: 18 284 898 kroner

– Vi er godt fornøyde med at det er flere som vil ha kontraktene. Akkurat nå går vi gjennom tilbudene og ser om de oppfyller kravene, forteller Matthew Milliongton, prosjektkoordinator for bussveien i Statens Vegvesen.

Hillevåg-Stavanger sentrum-Sundekrossen:
Bussveien starter i Haugåsveien på fylkesvei 44, og går innom Stavanger sentrum, og videre på riksveg 509 til Sundekrossen.

– Planleggingen av denne strekningen blir delt i to, mellom Moscatnet-Stavanger sentrum – Hillevår og Sundkrossen-Mosvatnet. Noe arbeid blir felles og det er derfor en forutsetting at samme firma får tilbude, selv om det er to strekninger, forklarer Andreas Sagen, prosjektkoordinator for Bussveien i Statens Vegvesen.

Tilbud:
Multiconsult ASA:
Delstrekning 1: 13 482 500 kroner
Delstrekning 2: 12 212 350 kroner

Asplan Viak AS:
Delstrekning 1: 12 446 540 kroner
Delstrekning 2: 12 297 490 kroner

Statens Vegvesen har innstilt Multiconsult til denne kontrakten. Klagefristen er imidlertid ikke gått ut enda, så kontrakten er ikke signert.

Fakta
Bussveien er det store kollektivløftet på Nord-Jæren de neste årene. 50 kilometer bussvei skal bygges i Stavanger, Sandnes og Sola. Bussene skal gå i egne traséer og blir ikke hindret av bilkøer. Noe strekninger er allerede byget, på fylkesvei 44 på Vaulen er Bussveien under bygging, og flere strekninger er under planlegging.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.