Bussen kommer bedre frem

Dronning Eufemias gate er fra nå av stengt for privatbiler i rushtiden. Dette for å hjelpe kollektivtrafikken frem.

Desverre var det mange som ikke hadde fått med seg at det nå ikke lenger er lov å kjøre med privatbil i Dronning Eifemias gt mellom Oslo S og operabygget i rushtiden. Å bryte dette koster 4200  kroner. Men tilgjengjeld så går kollektivtrafikken lettere når det er færre biler i veien.

Da veien ble bygget regnet eksperter at det ville bli rundt 5 til 8000 tusen biler i døgnet, men realiteten er at det kjører over 12.000 biler på denne veien i døgnet. Dermed er veinettet sprengt og det er til hinder for bussene og taxier.

Stegningen gjelder privatbilier fra 07.00 til 10.00 og fra 15.00 til 18.00, mellom Nylandsveien og Wismargata i begge retninger, og i Bispegata, retning vestover, mellom Oslo gate og Kong Håkon 5s gate.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.