Unibuss sikret finansiering av videre drift

Oslo tingrett avsa 13. mai 2024 kjennelse om åpning av offentlig forhandling om rekonstruksjon i Sporveien-eide Unibuss. Unibuss har sikret finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene.

Unibuss har nå sikret finansiering fra morselskapet, Sporveien AS, til drift av virksomheten mens rekonstruksjonsforhandlingene pågår. Unibuss sin virksomhet fortsetter som før. Selskapets leverandører vil dermed få løpende betalt for varer og tjenester som leveres i rekonstruksjonsperioden.

– Vi ser frem til en god rekonstruksjonsprosess. Det er for tidlig å si noe om det endelige utfallet, men målet er som før å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss, sier adm.direktør Atle Rønning i Unibuss.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.