Enda sikrere Volvo-busser

Volvo Buses meddeler at selskapet har oppdatert sine avanserte sjåførassistentsystemer (ADAS = Advanced Driver Assistance Systems). Systemene går lenger enn EU-bestemmelsene og i de aller fleste tilfeller også krav i land utenfor EU. Systemene kommer som standard i alle elektriske busser, samt rute- og turbusser med Euro 6-motorer.

Volvos oppdaterte ADAS består av:

Kollisjonsvarsling med nødbremsing

Dette er en forbedring av en løsning Volvo kom med allerede i 2015. Systemet bygger på at sjåføren først får et varsel om fare for kollisjon, og blir det ikke reagert raskt nok, bremses bussen automatisk. Dette skjer i flere trinn.

Adaptiv cruisekontroll

Trenger neppe noen forklaring lenger, men systemet sørger for mykere og sikrere kjøring i blandet trafikk ved å sørge for sikker avstand til forankjørende.

Overvåkning umiddelbart foran bussen

Når kjøretøyet står i ro eller beveger seg med en hastighet opp til 10 km/t sørger kamera- og radarsystem for å registrere særlig myke trafikanter som befinner seg umiddelbart foran bussen. Dels befinner man seg her i blindsoner, foruten at sjåføren har mye å rette oppmerksomheten mot. Dette er typisk på holdeplasser.

Støtte for filskift

På veier med flere filer i samme retning, må man nå og da skifte fil. Dette er en risikofylt handling, særlig for tunge kjøretøy med store blindsoner. Sjåføren blir varslet om kjøretøy i blindsonen med LED-indikator på A-stolpen på den siden hvor det andre kjøretøyet befinner seg. To radarer på hver side av bussen registrerer kjøretøy i farlig posisjon. Et statisk system dekker en sone fra to meter foran bussen til fem meter bak. Et dynamisk system avdekker området fra to meter foran bussen og inntil 50 meter bak for kjøretøy som nærmer seg hurtig og aldri mindre enn fem meter for kjøretøy med lavere hastighet enn bussen.

Filholder

Også etter hvert et kjent system hvor sjåføren får et varsel hvis bussen er i ferd med å forlate filen eller kjørebanen utilsiktet. Sjåføren blir varslet visuelt på dashbordet, med lyd og med retningsbestemt vibrasjon i førersetet.

Intelligent hastighetsovervåkning

Systemet hjelper sjåføren å registrere et sett med trafikkskilt langs veien. Dette gjelder særlig hastighetsskilt. Når fartsgrensen endres, får sjåføren et varsel om det. I tillegg til skiltgjenkjenning benytter systemet også skybasert hastighetsinformasjon.

Tretthetsvarsling

Systemet bruker blant annet et kamerasystem for å overvåke hvordan sjåføren kjører i filen, og systemet registrerer også rattbevegelser for å finne ut om sjåføren er i ferd med å bli trett. Sjåføren får klar beskjed om dette.

Sidekollisjonsvarsling

Dette systemet er aktivt opp til 30 km/t, typisk i tett trafikk og i nærheten av holdeplasser. Radarer avdekker gjenstander og trafikanter på siden av bussen innenfor et område på sju meter foran til 30 meter bak og i bredde opp til 4,25 meter.

Dekktrykkovervåkning

Dette systemet forkortes gjerne til TPMS (Tire Pressure Monitoring System) og overvåker altså dekktrykket. Riktig dekktrykk er viktig både når det gjelder å ivareta dekkene på best mulig måte, men gir også økt sikkerhet. En punktering kan være fatalt for et tungt kjøretøy.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.