EUs CO2-krav endelig vedtatt

Vi har vært inne på det før, men nå har endelig alle instanser innenfor EU gjort de formelle beslutninger når det gjelder utslippskravene for CO2 fremover. Gjennom EØS-avtalen er også Norge forpliktet til å følge utslippskravene.

Utslippskravene definerer mål for 2030, 2035 og 2040. I 2030 skal utslippene fra nye bybusser reduseres med 90 prosent i EU/EØS-området, og fra 2035 er det nullutslipp som gjelder.

For de aller fleste andre tyngre kjøretøygrupper, inklusive alle andre busser enn bybusser, gjelder utslippsreduksjon på 45 prosent i 2030 (en økning fra opprinnelig 30 prosent), 65 prosent fra 2035 og 90 prosent fra 2040.

Det er ambisiøse mål. 2030 er bare seks år til, så mye skal skje på kort tid. Selv om bybussene altså er først ute til nullutslipp, ligger man her godt an. Flere land, deriblant Norge, ligger an til å være i mål tidligere enn det vedtatte nullutslippsmålet. De aller fleste aktuelle kjøretøyprodusenter har nå batterielektriske bybusser i programmet, og stadig flere byr på brenselcellebusser.

For andre typer busser ligger det strengt tatt ikke like bra an, selv om man har mer tid på seg. Skal man sette en batterielektrisk langrute- eller turbuss i drift i dag, har man ikke veldig mange andre alternativer enn kinesiske leverandører. Men flere europeiske produsenter har etter alt å dømme busser klare i løpet av et par års tid.

Og så har man utfordringen med infrastrukturen. Selv om Norge kanskje har verdens beste ladenett for person- og varebiler, står det ikke like bra til med tungbilsektoren, selv om det nå er i ferd med å skje en utvikling her også. I tillegg til utfordringer med ladenettverk, er spørsmålet om tilstrekkelig med strøm til en høyst påkrevet ladeinfrastruktur en enda større utfordring. Her vil det nok vil være behov for en økende politisk kløkt for å komme i mål.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.