UITP-pris til ElectriCity

ElectriCity-samarbeidet om elektrisk busstransport i Göteborg vant førstepremien i kategorien «operational and technical excellence» da den prestisjefylte konkurransen om ”UITP Awards 2017” ble avgjort i Montreal 17. mai.

Hans Ramér fra Volvo Bussar (midten) og Roger Vahnberg fra Västtrafik (til høyre) tok imot prisen da ElectriCity vant ”UITP Awards 2017”.

Prisen ble tatt imot av Volvo Bussar og Västtrafik som er to av hovedaktørene i ElectriCity. En vesentlig del av samarbeidet er busslinje 55 hvor 10 elektriske Volvo-busser har gått i trafikk mellom Chalmers sine to campus siden 2015. Hittil har flere ennn 1,5 millioner reisende kjørt med linje 55.

Priskomitéen begrunner sitt valg med at «prosjektet integrerer på en fremgangsrik måte alle deler av en moderne, bussbasert transportløsning og viser hvordan fremtidens busstrafikk kan utvikles globalt. Den innovative teknologien anvendes i krevende trafikk og inngår helt i kollektivtrafikk-systemet.»

UITP (Union Internationale des Transports Publics) er en toneangivende internasjonal samarbeidsorganisasjon for kollektivtrafikK. ”UITP Awards” utdeles annethvert år og løfter frem ambisiøse, bærekraftige og innovative prosjekter som kan bidra til økt kollektivtrafikk. Til årets konkurranse kom det inn mer enn 230 bidrag.

Skisse over linje 55 i Göteborg.

– Omstilling av transportsektoren er nødvendig hvis vi skal klare å skape et bærekraftig samfunn og fremtidens byer. Her er bærekraftig kollektivtrafikk en viktig brikke. ElectriCity och elbusslinje 55 er et utmerket eksempel på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og politikk for å få til dette. Det er svært tilfredsstillende at dette blir lagt merke til på internasjonalt nivå, ser Niklas Gustafsson, Volvo-konsernets leder for bærekraftig utvikling.

 

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.