Uendret for buss hos Daimler Truck

Daimler Truck, som nylig har blitt et selvstendig selskap uavhengig av personbilene, har klart seg bedre når det gjelder buss-salget i 2021 sammenlignet med de fleste andre nyttekjøretøy-produsenter.

Selskapet har nemlig omsatt omtrent like mange busser i 2021 som året før, rundt 19.000 enheter. De fleste andre produsenter, i hvert fall i Europa, opplevde en til dels betydelig nedgang i buss-salget fra 2020 til 2021. Skylden har uten tvil pandemien som har gitt betydelig færre reisende, både som turister og innenfor kollektivtrafikken.

Totalt omsatte Daimler Truck rundt 455.000 nyttekjøretøy i fjor, en oppgang på 20 prosent fra året før. I dette tallet ligger også de 19.000 bussene, så veksten i lastebilsalget er marginalt høyere regnet i prosent.

Daimler Truck har en rekke datterselskaper. De viktigste er Mercedes-Benz, Trucks North America (Freightliner, Western Star og Thomas Built Buses), Trucks Asia (FUSO og BharatBenz) og Buses (Mercedes-Benz og Setra). Nå er jo Mercedes-Benz og Setra mest kjent på bussiden her i landet, men det produseres også busser i USA og Asia.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.