Tvilsom russebuss-praksis

Vi er midt inne i den årvisse russebuss-sesongen, og like årvisst er det at det kommer meldinger om tvilsom eller ulovlig russebuss-kjøring.

Vi kunne i januar fortelle om en sjåfør som var tilbudt russebuss-kjøring på Vestlandet. I forespørselen ble han spurt om det var greit for ham å kjøre med flere passasjerer enn bussen var registrert for. Etter å ha forklart russen om aktuelle lover og regler, hørte han ikke mer fra dem.

I det siste har flere episoder vært omtalt i pressen. I Vestfold sjekket politiet en buss som var registrert for 17 personer, men hvor det var 30 om bord. Espen Molland i politiets ungdomsgruppe i Sandefjord er blitt referert på at han tror mange av sjåførene blir utsatt for stort press fra russen og kanskje kan bli lurt også. Han forteller blant annet om russ og mindreårige som gjemmes om bord så sjåførene ikke skal finne dem. Molland forteller også om sjåfører som blir byttet ut fordi de følger trafikkreglene.

Ingen unnskyldning

Det er ingen unnskyldning for russen ikke å vite om regelverket. Som eier av en buss har man et ansvar for at den både er i forskriftsmessig stand og brukes på en lovlig måte. På hjemmesiden www.russehjelpen.no finnes det en egen guide for russebiler og russebusser. Her finnes det mye nyttig informasjon, blant annet en link til Statens vegvesens nettside om russekjøretøy og likeledes en link til SVVs nettside om det å være sjåfør. Her står det blant annet «- har ikke lov til å frakte flere passasjerer enn det som står i vognkortet».

Men det stopper ikke der. At man alt etter størrelsen på kjøretøyet skal ha førerkort i klasse D1 eller D (og tillegget E hvis bussen skal trekke tilhenger), er selvsagt for de fleste. Men hvis sjåføren kjører mot betaling, eller det er noen som betaler for å være med i bussen, må sjåføren i tillegg ha kjøreseddel og yrkessjåførbevis. Det står i klartekst at busseier skal sjekke om sjåføren har dette i orden. Det står også i klartekst at sjåfør av tunge kjøretøy, også russebusser, er underkastet bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Risiko

Det er definitivt forbundet med risiko å kjøre på feil side i forhold til lover og bestemmelser. Det alvorligste er selvsagt trafikksikkerheten. En uopplagt sjåfør under press kjører dårligere enn når regelverket blir fulgt. Passasjerer som ikke sitter fastspent, er ekstra utsatt ved en trafikkulykke. I tillegg kommer at en sjåfør som ikke følger regelverket, vil bli straffet ved en kontroll og i verste fall miste førerkortet.

Det kan også slå tilbake på busseier, altså russen selv. Man må forvente at det påhviler et bestilleransvar overfor sjåførens tjenester, ettersom de færreste russ selv har anledning til å kjøre sin egen russebuss. Hvis en innleid sjåfør kan sannsynliggjøre at hun eller han er presset til å kjøre ulovlig, er det ikke noe i veien for å bøtelegge busseier, og da kan det være snakk om betydelige beløp.

Holdninger

Feiring av mange års skolegang fritar ingen fra å følge lover og regler, heller ikke i trafikken. Og så kan man selvsagt spørre om hvilke holdninger som finnes hos personer som tvinger innleide sjåfører til ulovlig kjøring. Dukker de opp noen år opp i arbeidslivet med de samme holdninger – kanskje som trafikkplanleggere?

Vi har snakket med flere i bussbransjen under utarbeidelsen av denne teksten. Kommentarer vi har fått, går uten unntak på dette: Man håper og tror at de aller fleste i årets russekull er lovlydige borgere, men at de som bryter lover og regler, for eksempel presser sjåfører til å kjøre ulovlig, ikke på noe vis er hevet over lover og bestemmelser. Og med den uniformeringen som både busser og russ har, blir de nødvendigvis lagt ekstra godt merke til.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.