Turistbransjen står overfor en boom

Når Covid-19-restriksjoner lempes i forskjellige land, bør den norske turistnæringen være forberedt på en boom. Særlig blant tyskere har det opphopet seg stor etterspørsel etter utenlandsreiser.

En undersøkelse fra det globale konsulenthuset Simon-Kucher & Partners indikerer at folk over store deler av verden nærmest ikke kan vente med å komme seg ut å reise igjen. Det er snakk om et segment av forbrukere som er klar til å ta storstilt revansje etter covid-19-pandemien. 

Det har opphopet seg en betydelig kjøpekraft blant “revansje-reisende” og mange andre, og allerede i 2021 kan det komme den norske turistnæringen til gode. Simon-Kucher & Partners råder virksomheter i bransjen til å forberede seg godt. 

Særlig tyskere forventer å bruke minst like mange penger på å reise som de gjorde før Covid-19-pandemien, og det kan få stor betydning for den norske turistnæringen. Ifølge rapporten “Nøkkeltall om norsk turisme” er Tyskland det landet som bidrar med flest turister i Norge. I 2019 hadde tyske feriereisende 1,5 millioner overnattinger i Norge og et forbruk på 1,8 milliarder kroner. 

Ifølge undersøkelsen gjennomført av Simon-Kucher & Partners i samarbeid med analysefirmaet ROIRocket, forventer flertallet av de spurte (57 prosent) som dro på feriereiser før covid-19-pandemien at de vil reise igjen i 2021. Primært vil reisene legges til andre halvdel av året. En fjerdedel av de spurte vet ikke når de vil reise igjen. Undersøkelsen viser også at lempelser av restriksjoner ikke er den eneste avgjørende faktoren for de reisendes beslutninger om når de skal dra på neste reise. Utbredelsen av immunitet har også betydning.  

Tyskere har spart opp til utenlandsreiser

70 prosent av de reisende vil bruke samme sum eller mer på reiser i 2021 enn før Covid-19-pandemien. Tyskland skiller seg ut med hensyn til opphopning av kjøpekraft. Andelen av reisende som forventer uendrede eller økte reisebudsjetter er hele 81 prosent, hvilket gjør turister fra Tyskland enda mer attraktive. Globalt planlegger ca. 30 prosent av respondentene å bruke færre penger på reiser etter Covid-19-krisen. Imidlertid er det kun 19 prosent blant tyskere som forventer å bruke færre penger på å reise enn før pandemien. 

Blant de reisende som har redusert reisebudsjettet, indikerer 52 prosent at hovedgrunnen til å skjære ned er usikkerhet om arbeidssituasjon og inntekt. Samtidig sier 23 prosent at de forventer å bruke færre penger hvis reisene blir avlyst. Disse tallene viser at det ikke er en fundamental atferdsendring på gang. Folks reiselyst er intakt, men det er en midlertidig nedgang pga. den usikre situasjonen. 

— Vi anbefaler at reise- og turistbransjen fortest mulig får fastlagt deres kommersielle strategier for å være i stand til å imøtekomme boomet som bør forventes når nedlukningene blir lempet og en betydelig del av verdens befolkning har oppnådd immunitet mot Covid-19, sier managing partner Nicolai Broby Eckert fra Simon-Kucher & Partners. 

“Revansje-reisende” har allerede pakket kofferten

Blant alle spurte forbrukere kategoriseres ca. 10 prosent i segmentet som “revansje-reisende”. De er iherdige etter å reise og har nærmest allerede pakket koffertene. 

Fra reisende innenfor dette segmentet kan reise- og turistvirksomhet forvente at det ikke bare kommer flere bookinger, men også en økning på lengden av opphold. 52 prosent av de revansje-reisende planlegger en større reise, mens 48 prosent planlegger kortvarige, men hyppige reiser. 

— Når revansje-reisende begynner å reise igjen, er de generelt sett villige til å bruke mer penger på overnatting, mat og drikke. Det er et godt tegn for hoteller og restauranter, sier senior director Håkon Sæberg fra Simon-Kucher & Partners i Oslo. 

Fleksibilitet kan bli avgjørende

Selv om ønsket etter utenlandsreiser er stor, vil staycation-trenden fra 2020 ikke forsvinne.

— Så lenge pandemien er her, vil folk vil være usikre på deres reiseplaner. Det virker som det å bli i nærheten av hjemmet, er en trygg og ganske attraktiv mulighet som tidligere har vært litt oversett, sier Håkon Sæberg. 

39 prosent av de spurte forventer å reise mer innenriks enn før pandemien. 49 prosent av de reisende vil reise mindre internasjonalt. 46 prosent vil dra mer på bilferier. Samtidig vil 47 prosent fly mindre og 42 prosent vil reise mindre med tog. Cruiseindustrien kan forvente fallende etterspørsel, da 56 prosent svarer at de vil dra på færre cruisereiser enn før Covid-19.

51 prosent av de spurte reisende planlegger å booke en større del av deres reiser i siste øyeblikk pga. den generelle usikkerheten. 47 prosent planlegger å booke tidligere slik at de kan nyte godt av prisfordeler. Den oppdelte tendensen stemmer med det faktum at 76 prosent av de reisende forventer tilbud og rabatter etter pandemien.

Det er særlig pakkereiser med gode muligheter for kansellering som vil være ettertraktet (+44 prosent).

— Alt det som kan sikre fleksibilitet i planleggingen vil bli verdsatt av de reisende – og derfor etterspurt. Vi råder derfor turistnæringen til å tilby insentiver og løsninger som oppmuntrer til tidlige bookinger. Det kan bli avgjørende at de reisende føler seg sikre på at de har fleksibilitet slik at de kan avlyse eller endre planene hvis det blir behov for det. Ved å tilby kunder mer fleksible bookingregler i kombinasjon med attraktive fordeler, vil turistnæringen være i stand til å imøtekomme etterspørselen som har hopet seg opp blant forbrukerne. Dermed kan turistnæringen oppnå flere bookinger allerede i 2021, sier Nicolai Broby Eckert. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.