Truer med kutt i kollektivtransporten

Redaktør Tom Terjesen: Igjen trues det med å kutte i kollektivtilbudet her i landet. Nesten ustoppelig siden pandemien slo til hat en både hørt og lest om at det må kuttes om ikke det kommer mer penger på bordet. Jeg mener det er flere faktorer som har ført oss inn i det uføret vi har i dag.

Når jeg nå skriver dette, så forventer jeg kritikk. Kollektivtransporten i Norge er blitt alt for dyr i drift. Og det er av flere grunnet. En av hovedgrunnene er økte utgifter til store administrasjoner. Høye lederlønninger. Men den raske utfasing av fult brukbare busser for å sette inn dyre, faktisk tre ganger så dyre elbusser er med å støvsuge en allerede tom pengesekk.

Det er sløseri av statens midler for å være best i klassen på miljø, mens en kunne løst dette rimeligere over en lengre tidsperiode. Ny teknologi er alltid mest kostbar i starten. Og med en jevn utskifting kunne mange penger vært spart.

Energikrisen vi er inne i nå var det få som kunne forutse. Strømprisen har skutt i været, men det samme har bensin- og dieselprisen. Mye av den økte prisen kommer av at det blandes inn en større andel biodrivstoff. I Sverige snakkes det nå om å redusere innblanding av biodrivstoff. De har lest føringen fra EU og funnet ut at det ikke er lovpålagt mengde. Dermed kan prisen bli opp til fem kroner lavere per liter om en reduserer denne bioandelen.

Den norske stat har også tapt enorme summer i skatteinntekt med å ha lav avgift på elektriske biler. Dette er penger som en burde fått inn og benyttet til bedre kollektivtransport. På den måten kunne en fristet flere til å parkere bilen. Da ville en også kunne møte klimamål uten å subsidiere privatbilistene like mye.

Og tilslutt må en også nevne at de som utarbeider materialbeskrivelsen mange ganger designer en alt for dyr buss, trikk eller tog. Det kunne blitt kjøpt inn moderne materiell til en mye bedre pris om en var litt mer sparsommelig på ekstrautstyr. Folk ønsker frekvens fremfor komfort. Et kompromiss kunne vært på sin plass.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.