Regjeringen dekker ikke inn prisveksten

Det er positivt at regjeringen foreslår noe økte midler til fylkeskommunene for å kompensere for prisvekst, men med regjeringens forslag gjenstår det fortsatt et stort gap i finansieringen av kollektiv-Norge i 2023 som følge av ekstraordinær prisvekst, heter det i en melding fra Kollektivtrafikkforeningen.

Bakgrunnen er i stor grad økte drivstoff- og strømpriser, økte rentenivåer, og økte kostnader på investeringer, innkjøp av materiell og vedlikehold.

Ifølge anslag fra kollektivselskapene ligger prisveksten i 2023 an til å bli nærmere 10 prosent. Det er langt høyere enn regjeringens oppdaterte anslag på 5,2 prosents prisvekst for fylkeskommunene og innebærer derfor at bare en liten del av underfinansieringen i statsbudsjettet på 1,9 milliarder kroner for 2023 blir dekket inn.

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er bekymret for konsekvensene av et fortsatt stort finansieringsgap i kollektivtrafikken. I en tid der kollektivtrafikken trenger å styrkes videre med et enda bedre tilbud til flere, kan heller konsekvensen bli rutekutt.

– Det er positivt at regjeringen foreslår noe mer midler på bordet til fylkeskommunene, men vi er svært bekymret for et fortsatt stort finansieringsgap i kollektivtrafikken over hele landet som følge av ekstraordinære prisøkninger, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen. – Kollektiv-Norge står klare til å bidra til at langt flere kan reise enkelt og miljøvennlig til jobb og fritidsaktiviteter i tiden fremover og håper Stortinget bidrar til å unngå det som i realiteten er et kutt i den offentlige finansieringen av buss, båt, trikk og bane, sier hun.

– Uten tilstrekkelig finansiering er vi redd at den fylkeskommunale kollektivtrafikken kan havne i en negativ spiral, hvor redusert tilbud vil gi færre kollektivreisende og økt bilbruk, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. – Det vil da bli ekstra vanskelig å nå klimamålene, og økt bruk av bil vil medføre krav om kostbare veiutbyggelinger. Det er dermed samfunnsmessig gunstig å satse på kollektivtrafikken fremfor å se at tilbudet må reduseres.

– Det er grunn til å frykte at nødvendige kutt først og fremst vil ramme distriktene siden disse er mest avhengige av offentlig støtte. I tillegg rammes økonomisk svakerestilte grupper siden disse er mest avhengige av et godt kollektivtilbud, avslutter han.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.