Scania tester Megawatt-lading

Scania og ABB E-mobility har nå startet tester for å utvikle et Megawatt ladesystem. Megawatt-lading, gjerne kalt MCS (Megawatt Chargin System), er avgjørende for elektrifisering av lastebiler og busser som skal operere over lengre strekninger.

Scania har nylig montert et MCS-anlegg fra ABB E-mobility. Dette bruker selskapet for å teste lading for neste generasjons lastebiler. På sikt er dette også aktuelt for busser. Intensjonen er å få ned ladetiden for nyttekjøretøy til det halve slik at kjøre- og hviletiden kan utnyttes optimalt. Man må ha tilstrekkelig elektrisk rekkevidde til å kjøre 4,5 timer, og så må man kunne lade batteriene tilstrekkelig i en lovpålagt 45 minutters pause til å kunne fortsette kjøringen ytterligere 4,5 timer.

Scania benytter pilotanlegget fra ABB i utviklingen av neste generasjon elektriske nyttekjøretøy. Dette er et første skritt. Både Scania og ABB i samarbeid med CharIN* ønsker å investere i utvikling knyttet opp mot MCS-standarden som er forventet å tre i kraft fra 2024.

Allerede fra i år kan Scania tilby lastebiler med MCS pre-standard til kunder med spesifikke og uttalte behov, med produksjonsstart i 2024. ABB E-mobility regner med å benytte MCS-teknologi i sine ladesystemer fra slutten av 2024/begynnelsen av 2025.

– Vi ser at elektrisk transport kommer, og målet vårt er at 50 prosent av alle kjøretøyene vi selger årlig skal være elektriske innen 2030. For å nå dette målet kreves det infrastruktur, og MCS er en avgjørende del av puslespillet for infrastrukturen fremover, sier Fredrik Allard, leder for e-mobilitet hos Scania.

– Vi er glade for å samarbeide med Scania om denne milepælpiloten. Den vil danne presedens for sektoren og identifiserer en av måtene vi samarbeider med nyttekjøretøyprodusentene på, sier Chris Nordh som er global leder for Fleet & Transit-virksomheten hos ABB E-mobility.

* CharIN ble grunnlagt av Audi, Volkswagen, BMW, Daimler, Mennekes, Opel, Phoenix Contact, Porsche og TÜV SÜD i 2015 for å ivareta standarder knyttet opp mot CCS (Combined Charging System).

Bildet ovenfor viser fra venstre Claas Bracklo, styreformann i CharIN, Eva Kvist Östgren, leder for ABB E-mobility i Sverige og Fredrik Allard, leder for e-mobilitet hos Scania.

Scania Charging Access

Vår svenske kollega Bussmagasinet.se melder 10. mai at Scania til høsten skal etablere en tjeneste som gir lettere tilgang til ladenettverk tilpasset busser og lastebiler, kalt Scania Charging Access. Hensikten er å lette overgangen til elektrisk drift for kundene, blant annet gjennom forutsigbare priser og enkel lading. Tjenesten skal rulles ut i et antall europeiske land fra oktober og gradvis utvides til å omfatte offentlige ladenettverk for tunge kjøretøy.

Tilgang og administrasjon skjer gjennom flåtestyringssystemet My Scania og nylig lanserte Scania Driver App. Sistnevnte gir sjåførene mulighet til å se hvor ladestasjonene er, regne ut avstanden dit og overvåke selve ladingen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.