Mercedes-Benz med oppdatert eCitaro

Mercedes-Benz har den senere tiden kommet med en oppdatering av sin batterielektriske bybuss eCitaro. Det er særlig på batteri- og energistyringssiden det har skjedd forbedringer.

Mercedes-Benz introduserte sin batterielektriske bybuss i 2018. Fem år har i praksis vist seg å være lang tid når det gjelder batteriteknologi og energistyring, hvor økt rekkevidde er det fremste målet. eCitaro har nå tredjegenerasjons litium-ion batterier (NMC 3) som har høyere energitetthet og dermed større kapasitet enn foregående generasjon.

Batteritypen ble tatt i bruk hos Mercedes-Benz på slutten av fjoråret. Batteriene har en forbedret cellekjemi som gjør at kapasiteten er økt med rundt 50 prosent med samme vekt. I tillegg har batteripakkene en modulær design som muliggjør flere batterikombinasjoner tilpasset behovet.

Hver batterimodul har 600 battericeller. Batteriene er inkludert i kjøretøyets kjølesystem slik at optimal temperatur på 25 grader kan opprettholdes det meste av tiden. Det er ved denne temperaturen batteriene yter best og gir lengst levetid. Ni batterimoduler danner en batteripakke med 5.400 celler, og en slik batteripakke har en kapasitet på 98 kWh.

Både i eCitaro som solobuss og leddbuss er flere batterikombinasjoner mulig. 12-metersbussen kan leveres med fire til seks batteripakker fordelt på taket og det som i en tilsvarende dieselbuss er et motorrom. Det gir en maksimal kapasitet opp til 588 kWh. Leddbussen kan leveres med fire til sju batteripakker med en total kapasitet opp til 686 kWh. Under gjennomsnittlige kjøreforhold gir det en rekkevidde på 280 km for solobussen og 220 km for leddbussen.

Bussen kan leveres med inntil to ladekontakter for plassering på høyre og/eller venstre side over forakselen, eller eventuelt en kontakt bak. Lading via kontakt skjer med ladeeffekt opp til 150 kW. På lengre ruter kan det om nødvendig suppleres med lading via pantograf eller ladeskinne på utvalgte holdeplasser.

De nye NMC-batteriene tilfredsstiller strengere sikkerhetskrav i henhold til ECE-R 100-3 som trer i kraft til høsten.

Den elektriske energien brukes ikke bare til fremdrift, men også oppvarming og nedkjøling av interiøret. Det er derfor lagt stor vekt på den termiske styringen. Passasjerrommet varmes opp av en effektiv varmepumpe, mens frontvarmeren er utstyrt med dobbelt varmeveksler. Bussen kan selvsagt varmes opp under lading av batteriene, og dette er med på å øke rekkevidden.

Fremdriften skjer ved hjelp av en optimert elektrisk portalaksel fra ZF. Elmotorene sitter i hjulnavene og yter hver 125 kW, altså 250 kW pr. aksel. Leddbussene har som standard fremdrift både på midtakselen og bakakselen.

Førerplassen er som i en dieseldrevet Citaro, men instrumenteringen er selvsagt tilpasset elektrisk drift. Videre har eCitaro en akselrasjonsstyring som hjelper sjåføren til å kjøre energiøkonomisk. En elmotor har høyt dreiemoment selv på de laveste omdreiningene, og en hissig sjåfør kan utnytte dette til en unødig kraftig og energikrevende akselerasjon. Akselerasjonsstyringen trår til ved igangkjøring fra holdeplassen eller ved et trafikklys og sørger for en komfortable og energibesparende akselerasjon enten bussen er tom eller full.

Enten Citaro drives med diesel eller strøm kan bussen utstyres med «alt» av sikkerhetsutstyr og sjåførassistenter, inklusive et 360 graders kamerasystem som gir full oversikt rundt bussen.

Dashbordet er som i en dieseldrevet Mercedes-Benz Citaro, men displayet og den høyre delen er dedikert elektrisk drift.
Monitor med ryggekamera og integrert 360 graders sikt rundt bussen.
Glimt fra interiøret.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.