MAN-kampanje for skolebarns sikkerhet

For fjerde år på rad gjennomfører MAN Truck & Bus en kampanje for å bedre skolebarns sikkerhet på skoleveien og ved bruk av skolebussen. Ideen er så god at den kanskje burde prøves andre steder også.

Gjennom 20 forskjellige arrangementer skal 3.500 skolebarn i og rundt München få lære om hvordan man skal oppføre seg på skoleveien og når de benytter skolebuss. For å sette en ekstra spiss på det hele har MAN fått med seg fotballegenden Giovane Elber i FC Bayern München til å fronte kampanjen. Eksperter fra de lokale trafikkmyndighetene, samt MANs sjåføropplæring MAN ProfiDrive, er også delaktige.

I henhold til offisiell tysk statistikk var rundt 22.300 barn involvert i trafikkulykker i Tyskland i 2021. I gjennomsnitt blir ett barn under 15 år skadet hvert 24. minutt. (De høye tallene må selvsagt ses i forhold til landets store innbyggertall på drøyt 83 millioner mennesker.) Det er mange årsaker til disse ulykkene, men barn gjør ofte feil når de skal krysse veien, ikke minst for å nå skolebussen.

I kampanjen får skolebarna blant annet lære at sjåføren i skolebussen ikke nødvendigvis ser alt rundt bussen. Også rundt en buss er det blindsoner som sjåføren ikke ser. Barna får lære hvordan de skal vente på bussen, hva de skal være oppmerksomme på når bussen kommer, hvordan de skal gå på og av og hvordan de skal oppføre seg på bussen.

I kampanjen blir det også lagt vekt på å instruere sjåførene i hvordan de best kan ivareta sikkerheten, blant annet ved å bruke de aktive sikkerhetssystemene som kan monteres i bussen. Bussene kan i dag leveres med et avansert svingassistentsystem med detektering av fotgjengere. Kjøretøyene kan også utstyres med kamerasystemer som overvåker området rundt bussen og gir sjåføren et varsel når det er fare for sammenstøt.

MAN har hentet inn fotballegenden Giovane Elber i FC Bayern München (nr. 2 fra høyre) til åå fronte kampanjen.
Aktivt svingassistentsystem med fotgjenger-detektering.
Kamerasystemer overvåker områdene rundt bussen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.