Trøtthet og uoppmerksomhet bak de fleste ulykker

T2009_1542Ni av ti lastebilulykker skyldes menneskelig faktor. Dette fremgår i en ny rapport om trafikksikkerhet og trafikkulykker utarbeidet av Volvo Trucks. Rapporten ble presentert på Transportforum 2013 i Linköping i dag. 

Rapporten er laget av Volvo Trucks’ avdeling for ulykkeforskning – Volvos havarikommisjon (Accident Research Team) og den baseres på egne undersøkelser av ulykker, samt data fra ulike nasjonale og europeiske myndigheter. Den beskriver hvorfor ulykker med lastebiler inntreffer, hvordan de skjedde og hva man kan gjøre for å redusere ulykkesrisiko og konsekvenser.

-90 prosent av alle lastebilulykker skyldes helt eller delvis den menneskelige faktoren, for eksempel uoppmerksomhet eller feil vurdering av hastighet, sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetsansvarlig hos Volvo Trucks.

Rapporten viser også at alkohol ikke er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker med lastebilsjåfører. Bare 0,5 prosent av lastebilsjåfører som er involvert i alvorlige ulykker var under påvirkning av alkohol. Tilsvarende tall for ulykker med personbiler varierer mellom 15 og 20 prosent.

Tunge kjøretøy er innblandet i 17 prosent av alle dødsulykker og i 7 prosent av alle trafikkulykker med personskader. De fleste ulykker som resulterer i skader på lastebilsjåføren er singel-ulykker der lastebilen kjører av veien. Mer enn halvparten av alle alvorlige ulykker med lastebiler består av kollisjoner mellom personbil og lastebil.

-Tilgangen på fakta om ulykker er veldig verdifullt for vårt kontinuerlige sikkerhetsarbeid og hjelper oss med å ta de riktige prioriteringene i vår produktutvikling. For eksempel har vi økt sikkerheten i våre siste lastebilmodeller med ulike støttesystemer som blant annet bedrer sikten eller varsler sjåføren om noe ikke skulle være som det skal, sier Carl Johan Almqvist.

Takket være et mer sikkert kjøretøy, forbedret infrastruktur og mer sikker atferd i trafikken, har antallet dødsulykker i trafikken vist en kontinuerlig nedgang i Europa siden begynnelsen av 1990-tallet. Men mange flere liv kunne vært reddet om flere hadde brukt sikkerhetsbeltet. Mindre enn halvparten av europeiske lastebilsjåfører bruker sikkerhetsbeltet i dag, og bare 5 prosent av de lastebilsjåførene som døde i en trafikkulykke hadde beltet på.

-Så lenge folk blir skadet i trafikkulykker, vil vi fortsette å jobbe for en høyere sikkerhet. Dels gjennom å gjøre lastebilene mer sikre både for sjåfør og andre trafikanter, dels gjennom å spre kunnskap og påvirke atferd og for eksempel få fler til å bruke sikkerhetsbeltet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.