3 millioner kjøretøy i Norge

trafikk100 år etter at vegene ble åpnet for motorisert ferdsel, har bilparken i Norge før første gang passert 3 millioner.

Ved årsskiftet var det 3, 004.384 registrerte biler. Det er 75.000 flere registrerte enn ett år tidligere. Med «biler» menes her personbiler, busser, varebiler, kombinertbiler, lastebiler mm.

Antall personbiler alene var 2, 442.964, noe som er en økning på 66.538 personbiler på ett år. Det er sannsynlig at vi passerer 2,5 millioner personbiler i løpet av 2013.

Historikk
Den historiske dimensjonen er at Stortinget i 1912 vedtok en lov om motorvogner, som trådte i kraft i 1913. Den gang var tallet motorkjøretøy ca. 1000, hvorav en firedel var motorsykler.  Loven åpnet for motorisert ferdsel på hovedvegnettet. Samtidig kunne amtstyrene åpne for alminnelig ferdsel på bygdevegene.

Bekymret for bytrafikk
Om veksten i bilparken i fjoråret, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen:- Det er positivt at det kommer nyere, mer trafikksikre biler inn i kjøretøyparken. Det kan være et bidrag til lavere ulykkestall på vegene.

– På den annen side er det grunn til å bekymre seg dersom flere sjåfører og flere biler innebærer mer rushtidskjøring mot de store byene i Norge. Med den store befolkningsveksten i sentrale strøk må trafikkveksten må skje med kollektivtrafikk, samtidig som flere bør gå og sykle på de kortere distansene, sier vegdirektøren.

40.000 førerkort
40.000 flere nordmenn hadde førerkort ved utgangen 2012 enn ett år før.  Det er nå 3, 177.388 gyldige førerkort her til lands. 1, 8 millioner kort gir førerrett for klasse B personbil. 1,3 millioner nordmenn har en utvidet førerrett til å dra henger (klasse BE).

Likestilt nesten
Norge er langt på veg et kjønnslikestilt førerkortland.  1, 505.110 kvinner har førerkort mot 1,672.278 menn – en differanse på 170.000.

Når man ser på førerkortklassene som gir rett til større tilhenger og større kjøretøy er menn i klart flertall. Det er for eksempel dobbelt så mange menn som kvinner som har utvidet rett til å trekke tilhenger (BE).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.