Statens Vegvesen vil kontrollere hybridbussene

hybridbuss-tromsøStatens Vegvesen er i dialog med Nobina for å kunne kontrollere om hybridbussene i Tromsø tilfredsstiller kravene for slike type kjøretøy.

Statens Vegvesen avholdt sist torsdag en kontroll av bybussene i Tromsø sentrum. under Kontrollen ble det avdekket flere brudd kjettingbruk og antall. ved et tilfelle ble sjåføren bøtelagt for å ikke ha med riktig antall kjettinger og i et annet tilfelle var kjettingene ødelagt.

Nå varsler Statens Vegvesen ytterligere kontroller av bussene, ikke bare i Tromsø, men også ellers i landet. Knut Arne Henriksen fra Statens Vegvesen sier til Nordlys at dette nok ikke bare er et lokalt problem, men at det trolig er omfattende feil og mangler også andre steder. Han viser også til at de nå vil ha mer fokus på hjemmearena etter lang tids fokus på utenlandske kjøretøy på norsk vei.

– Resultatet viser også at det er stor sannsynlighet for at vi vil avdekke  betydelige avvik fra kravene når vi setter i gang med større  kontrollopplegg. I neste omgang vil vi også sjekke bruken av kjettinger. Det  er sjåførens plikt å sikre at bussene er så godt utstyrt at de ikke sklir  når de får stopp i bakkene. Avvik fra dette kravet vil føre til anmeldelse  og kjøreforbud, sier Henriksen til Nordlys.

Henriksen meldte også at de nå er i dialog med Nobina for å kontrollere om bussene tilfredsstiller kravene som stilles til slike kjøretøy. Dette kommer etter de mange episodene med busser som sliter i bakkene i Tromsø.

– I tillegg planlegger vi flere kontroller som skal sikre at bussene brukes på  en sikker måte på vinterføre, sier Knut Arne Henriksen.

Krav til vinterutrustning er kjettinger, og sjåførene har ansvar for å sikre  tilstrekkelig veigrep.

– Vi er opptatt av å ha en trafikksikker kollektivtransport i Tromsø. Dette  skal prioriteres framfor trafikkavvikling og rutetider. Dette er vi enige  med Nobina om, avslutter Henriksen i sin samtale med journalisten i Nordlys.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.