Tretten bru: Statens vegvesen har ansvaret

På dagen ett år etter at Tretten bru over Lågen og E6 i Gudbrandsdalen kollapset, kommer Statens havarikommisjon med delrapport 1. Den retter sterk kritikk mot Statens vegvesen.

Det er delrapport 1 som nå er publisert. – Ut fra kjent informasjon om tunge kjøretøy på brua, og tatt i betraktning at det var en relativt lav belastning på brua ved kollapsen, er det overveiende sannsynlig at aktuelt bruddsted har vært utsatt for svekkelse over tid, konkluderer Havarikommisjonen.

Etter kollapsen av Perkolo bru i 2016, ei bru etter samme konstruksjonsprinsipp, etterregnet Statens vegvesen Tretten bru etter gjeldende regelverk. – Man fant da de samme overutnyttelsene som ekstern faggruppe har beregnet, og anbefalte at brua ble forsterket på disse punktene. En slik forsterkning ble aldri gjennomført, står det videre i rapporten.

Statens Havarikommisjon er kritisk til at Statens vegvesen ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad, ettersom ingen tiltak eller restriksjoner ble iverksatt.

Statens vegvesen har lagt seg paddeflat etter rapporten og beklager på det sterkeste hendelsen.

Det var bare tilfeldigheter som gjorde at brukollapsen ikke fikk alvorligere følger. Kun en personbil og et vogntog var på brua da den kollapset, og begge førerne evnet å handle rasjonelt etter hendelsen. Det kunne ha vært et helt annet trafikkbilde da ulykken skjedde. Brua har i realiteten vært overbelastet i flere år, og i samme periode er det også gitt dispensasjoner for tunge spesialtransporter.

Statens Havarikommisjon vil senere komme med en delrapport 2. Den vil ha fokus på bruforvaltning og oppfølging av Tretten bru gjennom bruas livsløp, med utgangspunkt i hovedfunnene som er identifisert gjennom de tekniske undersøkelsene.

(Illustrasjonen er faksimile fra avisen GD etter brukollapsen i fjor)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.