Scania leverer biogassbusser til Nobina

Nobina viderefører miljøsatsing og styrking av sjåførsikkerhet. Scania har nå levert 84 nye biogassbusser som skal gå i Nedre Glomma-regionen.

Viken fylkeskommune inngikk med oppstart 1.juli i år avtale med selskapet Nobina Norge AS for å drifte busstilbudet i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde frem mot 2035. Avtalen omfatter 139 busser, og løper over en periode på ti år, pluss to års opsjon.

Nobina vil drifte bussene ut fra to depoter; ett i Fredrikstad og ett i Sarpsborg. I tillegg vil en håndfull busser være stasjonert på Hvaler.

Viken fylkeskommune viderefører sin satsing på biogass, samtidig som det blir et betydelig innslag av elbusser, noe som er nytt i denne regionen. Kontrakten er viktig både for å bidra til reduserte klimagassutslipp fra kollektivtrafikken, og for fortsatt å kunne bidra til å opprettholde og videreutvikle et marked for mer miljøriktig drivstoff i Nedre Glomma.

 20 år med biogass

Østfold startet allerede for 20 år siden med utprøving av biogassbusser, og i dag er over 100 slike busser i drift i Nedre Glomma. Bedre aktive og passive sikkerhetssystemer både for sjåfører og passasjerer har vært viktig i denne avtalen, og alle bussene leveres med ekstra kollisjonsbeskyttelse for fører.

Bussene Scania har levert er forstadsbussen Scania Interlink LD med lavt gulv. Disse går på komprimert biogass (CBG). Nobina har tatt i bruk både to-akslede busser på 12,6 meter med 47 sitteplasser, og den lengste modellen på 14,9 meter med tre akslinger og 59 sitteplasser. Motoren som sitter i disse bussene er en 9-liter som yter 340 hestekrefter.

 Helhetlig vurdering

Det er mange faktorer som spiller inn på en busskontrakt når det gjelder levering på både tid, sikkerhetssystemer og løsninger.

– Scania er en av leverandørene vi føler leverer relativt forutsigbart med kvaliteten vi forventer. Vi har flere kontrakter med Scania med høy driftssikkerhet, og det er det viktigste, forteller Jan Volstad, adm.dir. i Nobina.

Viken skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. Den nye avtalen er et viktig bidrag til å nå de lokale miljømålet. Avtalen er også et viktig bidrag for å nå sentrale målsettinger. Det handler om å etablere et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.