Bruk bussene lenger, og spar penger

Keolis Sverige har tatt bladet fra munnen og sagt det mange har tenkt, men i liten grad sagt. Nemlig dette: Utnytt bussenes fulle levetid, og spar penger.

En vanlig buss har i dag en levetid på rundt 15 år. Men anbudene går gjerne over åtte eller ti år, og det er ofte et krav om at bussenes gjennomsnittlige alder ikke skal overskride en aller annen grense. Det er altså en fare for at bussen skrotes mens den fortsatt har en levetid på noen år. Økonomisk? Neppe!

Keolis foreslår i stedet at avtalene ikke skal fokusere på alder på bussene, men derimot at bussenes funksjonalitet sikres gjennom hele kjøretøyets levetid. Videre peker selskapet på et viktig element, nemlig at anbudene må baseres på eksisterende standarder, eksempelvis Bus Nordic, og at det ikke tillates avvik. Dermed kan bussene flyttes mellom forskjellige anbudsområder uten å måtte tilpasses spesifikke krav i forskjellige områder.

De forholdene som Keolis peker på, forsterkes ved innføring av elbusser som medfører andre økonomiske forutsetninger. Elbussene gir økte investeringskostnader, men har også økt levetid sammenlignet med dieselbusser. Keolis påpeker også at ladeinfrastrukturen må være kompatibel i alle områder, slik at en elbuss enkelt kan settes i trafikk i et annet område enn det den er anskaffet til.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.