Tre fjerdedeler elektriske i Sverige i juli

Neste tre fjerdedeler av alle busser registrert hos «söta bror» i juli var elektriske, og det er Volvo som topper månedsstatistikken når man regner over 10 tonn.

Dette kommer frem av registreringsstatistikken fra Mobility Sweden. Volvo topper statistikken med 11 busser, alle elektriske. To fra King Long og to fra BYD var også elektriske, altså totalt 15 av 21 busser over 10 tonn. Tallene ser slik ut:

Volvo 11
Mercedes-Benz 3
King Long 2
BYD 2
MAN 1
Setra 1
Temsa 1

Busser er den eneste kjøretøygruppen som øker i Sverige. Juli ga altså 21 busser over 10 tonn, mot 17 busser samme måned i fjor. Også halvåret sett under ett viser øning for busser. Første halvår i år ble det registrert 545 busser over 10 tonn, mot 346 samme periode i fjor. Det representerer en økning på hele 57,5 prosent.

Ingen kjøretøygrupper svinger så mye fra måned til måned som buss, noe den svenske statistikken viser meget klart. Registreringstallene for første halvår ser nemlig helt annerledes ut enn for isolert juli. For eksempel har den klare markedslederen Scania ikke en eneste registrering i juli.

Halvårstallene ser slik ut (med markedsandel i parentes):

Scania 202 (37,1 %)
Volvo 179 (32,8 %)
MAN 98 (18,0 %)
BYD 20 (3,7 %)
Mercedes-Benz 12 (2,2 %)
Iveco 2 (0,4 %)
Setra 1 (0,2 %)
Isuzu 1 (0,2 %)
Øvrige 30 (5,5 %)

Tallene ovenfor gjelder alle busser over 10 tonn, uavhengig av fremdriftsform. Den svenske statistikken skiller også ut elektriske busser, og da ser igjen tallene helt annerledes ut. 1. halvår sett under ett gir oss ytterligere en annen markedsleder, nemlig MAN.

Og tallene for elektriske busser over 10 tonn er:

MAN 64 (43,2 %)
Volvo 31 (20,9 %)
BYD 20 (13,5 %)
Scania 4 (2,7 %)
Mercedes-Benz 3 (2,0 %)
Øvrige 26 (17,6 %)

Totalt ble det registrert 148 elektriske busser første halvår i år, mot 139 samme periode i fjor, en forsiktig økning på 6,5%. Og andelen elektriske busser av alle busser over 10 tonn utgjorde 27,2 prosent første halvår i år.

Den mest interessante med den svenske registreringsstatistikken, men slett ikke uventet, er at elbussene forrykker den tradisjonelle statistikken helt. Legg blant annet merke til at gruppen «Øvrige» har 30 registreringer totalt gjennom 1. halvår, og av disse er hele 26 elbusser, fordelt på merker som den svensk statistikken ikke klarer å skille ut.

Scania er markesleder totalt 1. halvår i Sverige.
Men MAN er markedsleder når det gjelder elektriske busser i Sverige 1. halvår i år.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.