MAN setter bærekraft som hovedstrategi

For første gang har MAN Truck & Bus plassert bærekraft som hovedstrategi. Uten bærekraft er det ingen fremtid, heter det i en melding fra selskapet.

– Selv i disse vanskelige tider står vi ved vårt samfunnsansvar og ser på bærekraftig handling som et krav for å forbli konkurransedyktig og møte globale utfordringer, sier Alexander Vlaskamp, toppsjef i MAN.

Avkarboniseringen av bilflåten spiller en sentral rolle i selskapets bærekraftstrategi. Hele 97,4 prosent av alle MANs klimagassutslipp genereres ved bruk av produktene. Innen 2030 skal klimagassutslippene per kilometer kjørt av lastebiler, busser og varebiler solgt av MAN være 28 prosent lavere enn 2019-nivåene. MAN sikter mot en klimagassnøytral balanse senest i 2050, altså netto nullutslipp gjennom hele verdiskapingskjeden. Nyttekjøretøyprodusenten forpliktet seg til disse målene i 2021 som en del av Science Based Targets Initiative (SBTi), et klimabeskyttelsesinitiativ.

7 hovedområder

Samlet sett er de tre nøkkelområdene, miljø, sosialt og styring fokusene i MANs bærekraftstrategi. Under denne paraplyen ønsker MAN å iverksette tiltak innenfor følgende 7 innsatsområder:

Avkarbonisering
Sirkulær økonomi
Ansvarlige transport- og mobilitetsløsninger (miljø)
Mennesker og kultur
Produkt-, service- og transportsikkerhet (sosialt)
Samsvar, etikk og integritet
Ansvar i hele verdiskapingskjeden

Det viktigste strategiske tiltaket for å redusere CO2-utslipp er elektrifiseringen av MAN-flåten, noe som for lengst er i gang. – Ved slutten av dette tiåret vil minst halvparten av kjøretøyene vi selger i EU være elektriske, sier Vlaskamp.

Siden markedslanseringen av den batterielektriske bybussen MAN Lion’s City E i 2020, er det signert leveringskontrakter for mer enn 1000 enheter. Men det er bare starten. Produksjonen av tunge elektriske lastebiler kommer skikkelig i gang tidlig i 2024,og MAN jobber også med partnere innenfor hydrogendrevne kjøretøy.

Videre sier MAN at CO2-utslippene fra produksjonen skal reduseres til halvparten av 2015-nivåene innen 2025. I 2030 planlegger selskapet for en reduksjon på 95 prosent. CO2-utslippene per produsert kjøretøy falt i 2021 med 27 prosent sammenlignet med året før. Videre skal anskaffelsesprosesser, logistikk og forsyningskjeder optimaliseres med tanke på miljøet.

Når det gjelder råmaterialer, blir sirkulæreøkonomi et ledende prinsipp for å spare ressurser og unngå sløsing. NewMAN-strategien (elektrifisering, digitalisering og automatisering) som allerede er annonsert, vil gi ansvarlige transport- og mobilitetsløsninger for fremtiden, samtidig som sosiale aspekter og god eierstyring vil være sentralt, heter det hos MAN. – Vi ønsker å tilby et attraktivt arbeidsmiljø, opptre rettferdig og med integritet i vår omgang med våre forretningspartnere og sikre at vi ivaretar menneskerettighetene gjennom hele verdiskapingskjeden, avslutter Vlaskamp.

MAN forplikter seg til økt bærekraft innenfor 7 områder, og hovedfokus ligger på dekarbonisering.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.