Økt omsetning, men lav lønnsomhet

Volvo Bussar økte omsetning med 7 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten er neppe den selskapet hadde håpet på.

Isolert sett er en økning på 7 prosent bra, men på grunn av pandemien var fjorårets omsetning på et lavt nivå. Lønnsomheten er også forbedret, men ganske marginalt, fra minus 0,2 prosent i fjor til pluss 0,2 prosent i år.

Da er det godt for Volvo-konsernet bussomsetningen utgjør en liten del av det totale. Konsernets virksomhet omfatter også lastebiler og anleggsmaskiner som viser en langt bedre utvikling enn busser. Vi har også sett hos andre globale kjøretøyprodusenter at utviklingen for busser fortsatt er svak, men at lastebilene «redder butikken».

Men det går helt klart i riktig retning for Volvo Bussar. Ordreinngangen økte med 44 prosent 2. kvartal sammenlignet med fjoråret, mens leveransene økte med 22 prosent.

I alt leverte Volvo Bussar 1295 enheter 2. kvartal i år. Det er særlig turbusser Volvo nå opplever økende etterspørsel på. Selskapet selger stadig flere elektriske busser, men de utgjør fortsatt en liten del av totalen. I løpet av 2. kvartal solgte Volvo 78 helelektriske og 40 hybridbusser. Videre ser man en utvikling hvor helelektriske busserøker, mens det er tilbakegang for hybridbusser. Første halvår i år sett under ett solgte Volvo 130 helelektriske busser, en økning fra 63 i fjor. Hybridbussene sank fra 108 enheter første halvår i fjor til 52 samme periode i år.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.