Traton-selskapene tenker grønt

Traton-selskapene Scania og MAN gjør tilnærminger til det såkalte grønne skiftet.

Scania har sluttet seg til Amazon og Global Optimism, samt en rekke andre selskaper, i The Climat Change, eller Klimaløftet i norsk språkdrakt. Scania er dermed blant de selskapene som forplikter seg til å ha null karbonutslipp i 2040. Dette er ti år tidligere enn det Paris-avtalen opererer med.

– Scania har satt sine langsiktige mål og ser frem til å samarbeide med likesinnede selskaper for å takle klimaendringene, sier Christian Levin, toppsjef i Scania og siden 1. oktober også toppsjef i Traton. Scania anser at samarbeid med andre er vesentlig for å kunne oppnå et grønt skifte. – Vi vet mye om hvordan vi kan nå dit og har mye av teknologien på plass, men vi er avhengig av å stå sammen for å utvikle bærekraftige transportsystemer, fortsetter Levin.

The Climat Change er ledet av Christina Figures, tidligere klimasjef i FN og en av grunnleggerne av Global Optimism, og Tom Rivett-Carnac som tidligere jobbet med politisk strategi innenfor Parisavtalen. Så langt har over200 virksomheter sluttet seg til The Climat Pledge.

MAN

Bærekraft er en sentral komponent i den nye selskapsstrategien til MAN Truck & Bus under paraplyen «New MAN». Selskapet har nylig sluttet seg til Science Based Targets Initiative (på norsk Initiativ for vitenskapsbaserte mål), forkortet til SBTi. Ved å slutte seg til SBTi forplikter MAN seg til å være med på å begrense klimaendringene.

– Å slutte seg til SMTi er et viktig skritt når det gjelder å definere konkrete mål på vår vei mot karbonnøytralitet, sier Andreas Tostmann, toppsjef i MAN Truck & Bus. – Som nyttekjøretøyprodusent har vi en visjon om å tilby våre kunder bærekraftige og miljøvennlige løsninger for både gods- og persontransport, sier han. SBTi er et partnerskap mellom CDP (Carbon Disclosure Project), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.