Toyota satser på Hydrogen sammen med CaetanoBus

Toyota Motor Europe styrker den strategiske alliansen med CaetanoBus og Finlog innen bruk av brenselceller

Alliansen vil jobbe for å utvide Toyotas nullutslippsløsninger på veien mot hydrogensamfunnet.

Brussel, 17. desember – Toyota Caetano Portugal (TCAP) ble i dag direkteeier i to portugisiske selskap. Den styrkede strategiske alliansen med CaetanoBus, som produserer og selger busser, og Finlog, et finansieringsselskap for personbiler, har som mål å akselerere spredningen av hydrogentransport.

Etterhvert som flere europeiske land og byer annonserer strategisk politikk for å fremme utslippskutt fra transport, forventes det at kommersielle kjøretøy og særlig bybusser vil bli elektrifisert raskt. Derfor vil Toyota Motor Europe (TME) utvide sin kommersielle nullutslippstransport ytterligere ved å bygge på den langvarige bussvirksomheten til CaetanoBus og den nylige sterke satsingsen innen utvikling og salg av nullutslippsbusser.

Allerede i dag leverer TME Toyotas brenselscelle-teknologi til CaetanoBus og integrerer den i sin første hydrogenbuss med en rekkevidde på 400 kilometer. Utløst av den styrkede alliansen, vil TME starte utviklingen, produksjon og distribusjon av Toyotas brenselcellebusser for å utvide utvalget av nullutslippsløsninger og videre fremme veksten av hydrogensamfunnet.

Finlog vil på sin side utvikle et fullverdig, operativ leasingprogram som fokuserer på buss-markedet. Ved å bruke deres kunnskap fra full-leasing av personbiler, vil de øke sin portefølje av nullutslippsløsninger for transport i europeiske byer.

– Vi er glade for denne muligheten til å utvide det historiske partnerskapet vi har hatt med Toyota til å gjelde busser. Vi tror vi sammen med CaetanoBus kan bidra sterkt til utviklingen av hydrogensamfunnet ved å dele på vår kunnskap og menneskelige ressurser, i tillegg til å introdusere det velkjente Toyota Production System (TPS) til dem, sier Jose Ramos, administrerende direktør i TCAP.

– Disse nye alliansene styrker vår relasjon til Caetano Group og gir oss muligheten til å lære videre av Caetanos entreprenørskap og agilitet. Toyota har forpliktet seg til å levere bærekraftig mobilitet og lanseringen av Toyotas brenselscellebusser vil ytterligere utvide vårt utvalg innen nullutslippsløsninger i Europa, sier Dr. Johan van Zyl, President i TME.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.