Torp-ekspressen og OSL-ekspressen kjører fra 1. juli

Flybusstilbudene Torp-ekspressen og OSL-ekspressen starter opp igjen onsdag 1. juli 2020 etter å ha vært midlertidig innstilt siden 17. mars.

«Bakgrunnen for at vi nå starter opp igjen er økende reiseaktivitet i samfunnet og at flyselskapene setter opp flere flyvninger fra juli», sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Ekspress AS.

Torp-ekspressen er et flybusstilbud mellom Oslo og Sandefjord lufthavn Torp, med stopp underveis på Sjølyst, Lysaker, Høvik, Asker og Drammen.

OSL-ekspressen kjører strekningen Mortensrud T-Lambertseter-Skullerud-Bøler-Tveita-Trosterud-Oslo lufthavn Gardermoen.

Det vil den første tiden bli kjørt et redusert ruteopplegg både på Torpekspressen og på OSL-ekspressen, men antallet avganger vil bli økt etter hvert som det blir flere reisende.

Smitteverntiltak som «ikke reis hvis du er syk» og følg råd for god håndhygiene gjelder også ved reiser med Torp ekspressen og OSL-Ekspressen. Bussene vil ha ekstra renhold, og for å holde avstand mellom de reisende vil i utgangspunktet kun annethvert sete benyttes. Dog kan reisende fra samme husstand sitte sammen.

De reisende finner oppdaterte rutetider og forhåndsbestiller og betaler sin billett på nettsidene www.torpekspressen.no og www.oslekspressen.

«Vi gleder oss til å komme i gang igjen og ønsker alle gamle og nye kunder hjertelig velkommen», avslutter Knarbakk.