Tester førerløse busser i trafikk

Ny trasé i urbane omgivelser skal teste kommunikasjon mellom kjøretøy og trafikklys.

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider om utprøvning av selvkjørende kollektivtransport i Oslo-området. Etter å ha satt i gang to linjer med selvkjørende minibusser langs Akershusstranda og på Nedre Bekkelaget starter samarbeidspartnerne i dag opp en tredje prøvestrekning i hovedstaden. Den nye traséen går mellom Christiania Torv og Vippetangen langs Kongens gate.

– Vi har mye å lære om hvordan selvkjørende kjøretøy kan fungere i samspill med eksisterende infrastruktur langs veiene i hovedstadsregionen. For at selvkjørende kjøretøy skal bli en attraktiv mobilitetsløsning i fremtiden må vi prøve dem ut i ulike omgivelser med ulik kompleksitet. Derfor oppretter vi nå en ny trasé gjennom flere lysregulerte vegkryss i Oslo sentrum, hvor hovedformålet er å tilegne oss erfaring med såkalt V2X-teknologi. Dette går ut på at kjøretøy og veiinfrastruktur kommuniserer direkte med hverandre og utveksler informasjon fortløpende, forklarer Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Den nye linjen langs Kongens gate erstatter traséen som ble opprettet langs Akershusstranda i fjor, og beholder derfor linjenummer 35. Etter en gradvis oppstart i løpet av de neste dagene er planen at linjen skal betjenes av tre NAVYA-minibusser og være i drift i om lag 4 måneder. Ruters linjer med selvkjørende kjøretøy opereres av mobilitetsselskapet Holo.

Bygger felles kunnskap

Under fellesprosjektet «Smartere Transport i Oslo-regionen» (STOR) samarbeider Ruter, Vegvesenet og Bymiljøetaten om å utforske ny teknologi som kan forbedre transportnettverket i hovedstadsområdet. Teknologiske fremskritt som for eksempel autonome kjøretøy åpner for utvikling av samferdselssektoren i en mer bærekraftig retning, men STOR-partnerne understreker at både fremdrift og gevinst avhenger av tett samarbeid og deling av kunnskap på tvers av sentrale aktører.

– God mobilitet handler om å komme trygt og effektivt fra A til B. Selvkjørende kjøretøy blir sannsynligvis en viktig del av fremtidens mobilitetstjenester. Derfor ønsker Statens vegvesen å utforske og lære mer, sammen med andre transportaktører. Vi bygger felles kunnskap om hvordan vi kan utvikle attraktive og bærekraftige tjenester, slik at alle kommer trygt fram også i framtida,» uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med oppstarten i Kongens gate.

For Bymiljøetaten representerer selvkjørende kjøretøy en faktor i utviklingen av fremtidens Oslo.

– Det er viktig å utvikle ny og grønn mobilitet i Oslo. Teknologien utvikler seg raskt og skaper nye muligheter for mer bærekraftige, brukertilpassede og kostnadseffektive transportløsninger. Selvkjørende kollektivtransport er et spennende pilotprosjekt som kan bidra til å skape et enda bedre transporttilbud for innbyggerne i fremtiden», sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Oslo langt fremme

Målt opp mot lignende selvkjøringsprosjekter i andre byer og land befinner Oslo seg langt fremme. Så langt har omkring 30.000 passasjerer reist med Ruters selvkjørende busslinjer. Utprøvningen av selvkjørende kollektivtransport i reelle trafikale omgivelser underbygger Oslos posisjon som internasjonalt utstillingsvindu for fremtidsrettede, miljøvennlige transportløsninger.

– Skal vi lykkes med å bekjempe klima- og miljøutfordringene er det helt avgjørende å få folk over fra bil til sykkel, kollektivtransport og gange. Derfor er arbeidet Ruter gjør for at Oslo skal få nye og klimasmarte løsninger på plass helt uvurderlig. Dette prosjektet handler om å sko oss for en selvkjørende fremtid, uten klimaendringer og luftforurensing. Vi vet ikke når selvkjøringsteknologien får sitt store gjennombrudd og selvkjørende biler for alvor begynner å rulles ut på norske veier, men når den dagen kommer skal Oslo være forberedt, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider om utprøvning av selvkjørende kollektivtransport i Oslo-området. Etter å ha satt i gang to linjer med selvkjørende minibusser langs Akershusstranda og på Nedre Bekkelaget starter samarbeidspartnerne i dag opp en tredje prøvestrekning i hovedstaden. Den nye traséen går mellom Christiania Torv og Vippetangen langs Kongens gate.

– Vi har mye å lære om hvordan selvkjørende kjøretøy kan fungere i samspill med eksisterende infrastruktur langs veiene i hovedstadsregionen. For at selvkjørende kjøretøy skal bli en attraktiv mobilitetsløsning i fremtiden må vi prøve dem ut i ulike omgivelser med ulik kompleksitet. Derfor oppretter vi nå en ny trasé gjennom flere lysregulerte vegkryss i Oslo sentrum, hvor hovedformålet er å tilegne oss erfaring med såkalt V2X-teknologi. Dette går ut på at kjøretøy og veiinfrastruktur kommuniserer direkte med hverandre og utveksler informasjon fortløpende, forklarer Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Den nye linjen langs Kongens gate erstatter traséen som ble opprettet langs Akershusstranda i fjor, og beholder derfor linjenummer 35. Etter en gradvis oppstart i løpet av de neste dagene er planen at linjen skal betjenes av tre NAVYA-minibusser og være i drift i om lag 4 måneder. Ruters linjer med selvkjørende kjøretøy opereres av mobilitetsselskapet Holo.

Bygger felles kunnskap

Under fellesprosjektet «Smartere Transport i Oslo-regionen» (STOR) samarbeider Ruter, Vegvesenet og Bymiljøetaten om å utforske ny teknologi som kan forbedre transportnettverket i hovedstadsområdet. Teknologiske fremskritt som for eksempel autonome kjøretøy åpner for utvikling av samferdselssektoren i en mer bærekraftig retning, men STOR-partnerne understreker at både fremdrift og gevinst avhenger av tett samarbeid og deling av kunnskap på tvers av sentrale aktører.

– God mobilitet handler om å komme trygt og effektivt fra A til B. Selvkjørende kjøretøy blir sannsynligvis en viktig del av fremtidens mobilitetstjenester. Derfor ønsker Statens vegvesen å utforske og lære mer, sammen med andre transportaktører. Vi bygger felles kunnskap om hvordan vi kan utvikle attraktive og bærekraftige tjenester, slik at alle kommer trygt fram også i framtida,» uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med oppstarten i Kongens gate.

For Bymiljøetaten representerer selvkjørende kjøretøy en faktor i utviklingen av fremtidens Oslo.

– Det er viktig å utvikle ny og grønn mobilitet i Oslo. Teknologien utvikler seg raskt og skaper nye muligheter for mer bærekraftige, brukertilpassede og kostnadseffektive transportløsninger. Selvkjørende kollektivtransport er et spennende pilotprosjekt som kan bidra til å skape et enda bedre transporttilbud for innbyggerne i fremtiden», sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Oslo langt fremme

Målt opp mot lignende selvkjøringsprosjekter i andre byer og land befinner Oslo seg langt fremme. Så langt har omkring 30.000 passasjerer reist med Ruters selvkjørende busslinjer. Utprøvningen av selvkjørende kollektivtransport i reelle trafikale omgivelser underbygger Oslos posisjon som internasjonalt utstillingsvindu for fremtidsrettede, miljøvennlige transportløsninger.

– Skal vi lykkes med å bekjempe klima- og miljøutfordringene er det helt avgjørende å få folk over fra bil til sykkel, kollektivtransport og gange. Derfor er arbeidet Ruter gjør for at Oslo skal få nye og klimasmarte løsninger på plass helt uvurderlig. Dette prosjektet handler om å sko oss for en selvkjørende fremtid, uten klimaendringer og luftforurensing. Vi vet ikke når selvkjøringsteknologien får sitt store gjennombrudd og selvkjørende biler for alvor begynner å rulles ut på norske veier, men når den dagen kommer skal Oslo være forberedt, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.