To el-busser til Tromsø

Troms Fylkeskommune har bevilget 13 millioner til innkjøp av to elektriske busser som ledd i innfasing av nullutslippsbusser mot 2025.

Troms fylkeskommune har bevilget 13 millioner kroner til innkjøp og drift av to elektriske busser som skal betjene linje i Tromsø. 

Bussene skal inngå i et prosjekt som har som mål med innfasing av nullutslippsbusser inn mot år 2025.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.