Tilbakebetaler 1,8 millioner kroner til de reisende

Troms Fylkeskommune skal nå tilbakebetale 1,8 millioner kroner til omlag 26.000 kunder etter overgang til ny betalingsapp.

I juni 2020 byttet vi betalingsapp fra Troms Mobillett til Troms Billett. Av tekniske årsaker knyttet til ivaretakelse av personvern i forbindelse med dette, har arbeidet med å tilbakebetale reisepenger innbetalt via mobilkonto medført utfordringer.

Personvern

Om lag halvparten av alle kunder som hadde utestående penger på mobilkonto etter overgang til Troms Billett har allerede fått pengene automatisk tilbakebetalt. Blant annet har de som har endret sine kortopplysninger siden opprettelse av mobilkonto, ikke fått pengene tilbakeført. Troms fylkestrafikk har jobbet for å finne en sikker og god teknisk løsning for tilbakeføring av pengene og vil denne uken begynne arbeidet med refusjon.

– Det er mange hensyn som skal tas for å sikre at dette skjer på en trygg og god måte i henhold til regelverk for personvern, vi er derfor veldig glade for at vi endelig kan returnere disse pengene til sine rettmessige eiere, forteller daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

Varsling

De fleste kundene har til gode beløp under 1000 kroner. Kundeoversikten består kun av mobilnummer og beløp. Det er ikke tilgjengelig annen data om eier av mobilabonnementet. Alle kundene vil derfor få en tekstmelding i disse dager med informasjon om hvordan de skal gå frem for å få pengene tilbake.

– Vi håper vi kan nå ut til alle, og at de som er usikre på hvordan de skal gå frem tar kontakt med oss for veiledning, sier Kurt Bones, i Troms fylkestrafikk.

Må fylle ut skjema

Siden Troms fylkestrafikk ikke har personalia på kundene dette gjelder, må kunden selv fylle ut et skjema for å få refusjon. Skjemaet vil være aktivt i tre år, etter dette er kravet foreldet. Refusjon til barn under femten år skal skje til foresatt. Før utbetaling finner sted må innsendt skjema kontrolleres.

– Vi ønsker å forsikre kundene om at sikkerhet har vært av høyeste prioritet. Både for å ivareta sikkerheten rundt opplysningene som kundene må oppgi i denne forbindelsen, og for å sikre at riktig kunde får riktig utbetalingen, og at utbetaling til samme kunde ikke skjer flere ganger, avslutter Kurt Bones.

Utsending av varsling via tekstmelding til de kundene dette angår starter tirsdag 9. februar.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.