Tide inn – Nobina ut i Tromsø

Tide Buss AS vant anbudet på busstransport i Tromsø fra 2019. Nå skal det settes inn helt nye busser med Euro 6 som skal kjøre på biodrivstoff. Anbudet varer i åtte år med to års opsjon.

Kontrakten tildeles etter gjennomføring av konkurranse med forhandlinger med fem tilbydere. Etter tre forhandlingsrunder ble endelig tilbud innlevert i månedsskiftet mai/ juni. Evaluering av siste tilbud viser at tilbudet fra Tide Buss AS har det beste forholdet mellom pris og kvalitet og tildeles kontrakten.

Det er en karensperiode på 11 dager, og Prestbakmo sier at Troms fylkeskommune planlegger å signere kontrakten i slutten av juni.

– Jeg er fornøyd med resultatet av konkurransen. Med den nye kontrakten kan innbyggerne i Tromsø se frem til en betydelig heving av kvaliteten av gjennomføringen, bl.a. fordi kontrakten sikrer høyere punktlighet. Dette oppnås også fordi det settes inn betydelig flere busser i ruteproduksjonen, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

I tillegg er produksjonen økt i forhold til dagens nivå, og det blir flere avganger i rush. Fra 1.8.2019 vil kontrakten iverksettes med kun fabrikknye busser.

– Det er også gledelig at vi i kontrakten oppnår en betydelig klimagassreduksjon, avslutter Prestbakmo.

Tide Buss AS er en av de største bussoperatører i Norge, med virksomhet i flere av landets fylker. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Foto: Tide/Christian Fjeldstad

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.