Har fått en utløpsdato: 30.09.2019

Eier av busselskapet Risør Tur og Taxi, Helge Gustavsen har fått en utløpsdato for å kjøre buss: 30.09.2019. Og det er ikke grunnet alderen, men grunnen er at de som i dag har diabetes type 1 og kjører på dispensasjon på kjøreseddel ikke lenger får dette etter 30. september neste år.

– Det er rett og slett trist at jeg som har kjørt buss i så mange år, og som har langt igjen til 75 år, skal måtte legge bussyrket på hyllen grunnet endret regelverk, sier en fortvilt busseier, Helge Gustavsen.

I en årrekke har han drevet buss og taxiselskap i den lille sørlandsbyen Risør. I de senere år har han fått kjøreseddel fornyet med dispensasjon grunnet sin diabetes type 1. Men endringer i regelverket har satt en stopper for fornyelse etter 30. september 2019 for de som har kjøreseddel på buss klasse D.

Helsedirektoratet mener de har løsnet på kravene og at det dermed er flere som nå får førerett, enn færre.

– Endringene av helsekravene fra 1. oktober 2016 første til at mange som tidligere måtte ha dispensasjon for å få førerett, nå oppfyller helsekravene. Samtidig ble det innskjerpet at det skal være en restriktiv dispensasjonspraksis. I en overgangsperiode på tre år, fram til 30. september 2019, er det likevel mulig å få forlenget tidligere dispensajson, hvis man fyller vilkårene i førerkortforskriften vedlegg 1 § 45, skriver Helsedirektoratet i et svar til Bussmagasinet.

Også etter tidligere regelverk var det ulike helsekrav i C- og D- klassen for førere som brukte legemidler som kan gi hypoglykemi. Før oktover 2016 var det nødvendig å få dispensasjon fra fylkesmannen for å få førerett for D-klassene, hvis man hadde diabetes type 1. Det skulle i utgangspunktet ikke gis dispensasjon for klasse D ved diabetes type 1, selv ved velregulert diabetes. Unntak kunne gjøre for klasse D1 til privat bruk ver særlige behov og for kjøreseddel for drosje. Det skulle heller ikke gir dispensasjon for kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160). Men flere har fått dispensajon og kjører i dag buss med kjøreseddel.

Ved endring av førerkortforskriften vedlegg 1 fra oktober 2016 ble helsekravet lempet, slik at også fører som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi, kan oppfylle helsekravet for førerkortgruppe 3 som er D-klassene. Ved diabetes er det nå samme helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 (klasse D- og C-). Det er også åpnet for at man på visse vilkår kan få helseattest tre måneder etter at behandlings- kontrollopplegget er endret, selv om det har vært et anfall av alvorlig hypoglykemi siste 12 måneder.

For D-klassen er det imidlertid gjort to unntak: Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Helsedirektøratet har vist til at anfall av alvorlig hypoglykemi under kjøring vil være vanskelig å stanse og ha kontroll med at blodsukker ikke blir for lavt.

Helsedirektoratet gir mulighet for å kjøre buss klasse D i privat bruk, hvor det ikke er krav til kjøreseddel og klasse C. De viser til at det vil være lettere å stanse for å foreta måling og gjennomføre tiltak som kan forhindre anfall av hypoglykemi da enn når en kjører mot vederlag.

– Dette er en trist og uforstålig måte å måtte legge hele yrket sitt på hylla, sier en fortvilet Gustavsen som legger til at han ikke har noen problemer med å holde kontroll på diabetesen sin.

Fakta:

Når det gjelder den gruppen som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder følgende bestemmelser for førerkort gruppe 2 og 3, inkludert kjøreseddel for drosje  inntil 8 passasjerer:

Helsekrav er oppfylt dersom føreren
a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
c) følger legens råd og anbefalinger
d) kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
e) har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

Denne gruppen diabetikere oppfyller ikke helsekravet for kjøreseddel for persontransport med buss eller kompetansebevis for utrykningskjøring.

For bussjåfører med diabetes som tidligere har fått dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav av fylkesmannen (før 01.10.16), gjelder dispensasjonen så lenge den er gitt varighet. Det er mulig for dem å søke om fornyet dispensasjon etter en overgangsbestemmelse i ny forskrift (§45). Slik dispensasjon kan ikke gis varighet utover 30.09.19. 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.