Tide har kjøpt Bergen Buss Service

– Tide har kjøpt 100 prosent av aksjene i Bergen Buss Service AS, bekrefter Tides konsernsjef Roger Harkestad.

Tide har kjøpt opp Bergen Buss Service og Turbuss Vest i en strategi for å tilegne seg kompetanse, i forhold til hvordan andre suksessrike turbilselskaper har bygget og driftet virksomheten sin.

Bergen Buss Service er et relativt nytt selskap med lang historie bak seg. Selskapet er en sammenslåing og viderføring av tidligere Turistbuss Bergen og Bergen Minibuss Service.  I tillegg til å kjøre turister og på bestilling har også Bergen Buss Service AS ruteløyve for persontransport mellom Flesland flyplass og Flesland hurtigbåtkai.

Frem til nå har Nettbuss og Gelco AS vært største aksjonærer, men etter siste oppkjøp er det nå Tide som har overtatt hele selskapet med 100 prosent eieransvar.

– Dette er i tråd med vår strategi om vekst innen kommersiell bussdrift. Vi vil styrke vår posisjon på Vestlandet. Et økt volum bør også gi oss økt operasjonell effektivitet, med tanke på større frihet til å bygge god logistikk i hverdagen, forteller Harkestad.

– Tide gleder seg til å ta i mot nye ansatte, og har allerede hatt møter med dem for å snakke om fremtiden, avslutter han.

Foto: Tom Terjesen/Bussmagasinet

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.