Boreal tapte rettssak

Onsdag 22. mars forelå dommen fra Hammerfest tingrett, i saken der busssjåfør og verneombud Stig Runar Andersen fra Honningsvåg gikk til rettssak mot Boreal Transport Nord AS; fordi han mente seg urettmessig oppsagt av selskapet, som følge av arbeid han hadde utført som verneombud for de ansatte i selskapets Honningsvåg-avdeling.

Av: Geir Johansen

Av domsslutningen framgår det at retten betrakter oppsigelsen av Andersen som ugyldig, og at Boreal Transport Nord AS dømmes til å betale Stig Runar Andersen 75.000 kroner i oppreisning.  Selskapet dømmes også til å erstatte  Andersens saksomkostninger med vel 576.000 kroner.

Boreal sa opp Andersen 4. juli 2016, med fratredelse 31. oktober 2016.  Andersen bestred oppsigelsen og har benyttet sin rett etter Arbeidsmiljøloven paragraf 15-11 til å stå i stillingen.  Andersen tok ut stevning mot Boreal den 24. oktober 2016.

– Jeg er svært tilfreds med dommen, som gir meg rett på alle vesentlige punkter.  Jeg har ikke kjempet fram denne saken for min egen del, men for å ivareta tillitsvalgte sin rett til å utføre sitt arbeid, til beste for arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljø, sier Stig Runar Andersen i en kommentar til Bussmagasinet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.