Tide kjøper seg inn i tech- og mobilitetselskapet Ferdia

Busselskapet Tide har inngått avtale om å komme inn på eier- og partnersiden i det unge tech-selskapet Ferdia som har utviklet mobilitetsteknologi og konsepter som skal fornye turbussbransjen.

– Ferdia representerer noe nytt og spennende i en bransje med et betydelig potensial for innovasjon, digitalisering og nytenkning via teknologi opp mot kundefront. Tide ønsker å være en fremoverlent aktør i bussnæringen, og vi har gjennom en prosess sett at begge parter vil få nytte av et samarbeid og felles eierskap til løsningene, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

Foto: Eivind Senneset

Ferdia startet som et oppstartsselskap i 2016 og har utviklet en framtidsrettet løsning som tilbyr samkjøring og deling av transport innen turbussnæringen.

– Tide er en av de største i landet innenfor turbuss-utleie. Med Tide på laget både som eier og partner i våre IT-løsninger, er det en solid bekreftelse på at vi er på rett vei. Tide vil tilføre oss både kapital til å satse videre, men også kompetanse, bransjeerfaring og et betydelig volum og nettverk av busser til vår IT-plattform. Vi ser fram til å få Tide med på laget. Sammen skal vi lansere nye innovative mobilitetsløsninger og bidra til at stadig flere mennesker velger en miljøvennlig reise med buss, sier Håkon Sæther, administrerende direktør i Ferdia.

Tide vil få en eierandel på 28,6 prosent i Ferdia.

– Mens vår kjernevirksomhet er bussdrift, vil denne investeringen gi Tide en fot innenfor et kompetent tech-miljø med attraktive løsninger der kundene får bedre brukeropplevelser, samfunnet miljøgevinster samtidig som det ligger betydelig potensial i den skalerbare forretningsmodellen for begge parter, sier Harkestad.

Samfunnsnyttig innovasjon
Ferdia er i en utviklingsfase hvor flere produkter er lansert og ytterligere jobbes med, produkter som vil ha stor samfunnsnytte. Fellesnevneren bak løsningene er at bussens tilgjengelighet skal synliggjøres og være enkelt å ta i bruk for brukerne via ny teknologi. Å redusere tomkjøring, og øke utnyttelsen av bussens kapasitet vil gi gevinster til både miljøet, brukerne og busselskapene.

Bedre kundeopplevelser
Ferdias digitale løsninger har allerede vært avgjørende for at andre busselskap har vunnet store kundekontrakter, og Tide ser frem til samarbeidet.

– Bedre og sømløse reiser med kundens behov i sentrum er en del av det å vinne fremtidens kollektivreisende. Med Ferdias løsning der kundene kan følge med på hvor bussen befinner seg i sanntid via telefonen tror vi er en av flere løsninger som vil gi Tide konkurransekraft i fremtiden, sier Harkestad.

Brukeropplevelsene ovenfor kundene har vært vesentlig for Tide i sin vurdering av selskapet.

– Å kunne tilby kundene våre enklere prosesser mot bestilling og større samlet kontroll samt også skreddersøm til enkelte kunder vil i større grad imøtekomme kundenes krav og ønsker samt gjøre prosessene mer digitalisert. I tillegg er løpende sanntidsinformasjon på alle bestilte oppdrag for brukerne et stort løft i opplevd kvalitet, fortsetter han.

Mål om vekst

Sæther forteller at Ferdias ambisjoner er å digitalisere og fornye turbussbransjen gjennom en Uber lignende tilnærming.

Foto: Ferdia

– Vi skal revolusjonere turbussmarkedet gjennom å digitalisere prosessene internt i busselskapene og ved å gjøre det mye enklere for kundene å leie og bruke turbusser. Det er mye ubenyttet kapasitet i bransjen. Dette skal vi tilgjengeliggjøre på helt nye måter ut til sluttkunden både i bedrift- og privatmarkedet. Gjennom partnerskap og nettverk med mange busselskap vil vi tilby helt nye transporttjenester; mobilitet on-demand. Ferdia har store vekstambisjoner ut i Europa og har allerede etablert de første kontraktene i Sverige, sier Sæther.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.