Ti år med utid i sanntid – snart en løsning

Sanntidssystemet i kristiansand har vært omtalt i Buss Magasinet ved en rekke anledninger. Problemene har ingen ende tatt for systemet som i sin tid ble levert av Q-Free. Nå skal Consat Telematics AB få tiden tilbake.

Den 2. september 2003 ble bussmetroen og sanntidsystemet i Kristiansand åpnet av samferdselsminister Torild Skogsholm. Systemet skulle gjøre hverdagen enklere for busspasasjerene. Nå skulle de kunne se når bussen ville ankomme holdeplassen og om det evetuelt var forsinkelser på ruten. En talefunksjon for svaksynte var også på plass. Men noe bedre hverdag fikk ikke busspassasjerene i Sørlandsbyen. Glede snudde raskt til frustrasjon, og slik har det vært i snart ti år.

Sanntidssyetemet har kostet utallige millioner og sikkert like mange grå hår for Agder Kollektiv Transport AKT. Men nå ser de lys i ende av tunellen. NRK Sørlandet meldte at svenske Consat Telematics AB skal få systemet opp å gå. Det er satt av 15 millioner kroner for å få tiden tilbake på holdeplassene.

Q-Free som i sin tid solgte systemet til AKT har hele tiden slitt med store problemer. Tiden har ofte ikke stemt og bokstavene har kommer feil frem og dermed ikke leselig. Q-Free ble i sin til solgt til Fara som er leverandør av billettsystemet som benyttes i distriktet. Dessverre har ikke Fara heller klart å løse opp i tall og bokstaver. Flere busspassasjerer ønsket hele systemet fjernet da det var til skam for bussmetroen i byen.

Consat telematics AB ble valgt etter en anbudsrunde og de kan vise til flere gode refaranser fra tilsvarende redningsaksjoner. Avtalen innebærer en omfattende endring og utbygging og vil gjelde for Nettbuss Sør AS sine ruter i Kristiansand og omegn. Systemet vil kunne oppgi holdeplass på skjerm og ved stemme. Og på holde plasser vil en få opplyst når bussen vil ankomme. I tillegg vil det komme en nettbassert system, samt et app system for smarttelefoner.

Bilde er fra 2003 da sanntidsystemet raskt viste seg å ikke fungere.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.