Kan hindre at passasjerer blir overkjørt av bussen

Hvert år skjer ulykker der folk av ulike grunner ender opp under bussen og blir påkjørt. I et samfunn som er stadig på farten, kan disse ulykkene være uunngåelige, men med riktig sikringsutstyr kan en forhindre alvorlige ulykker.

Løsningen heter S1-Gard, og er en ulykkes-beskyttelse plate er laget av et spesielt materiale utviklet i samarbeid med BASF. Platen, eller underkjøringshinderet som er montert fremfor bakhjulet på bussen, eliminerer risikoen for at personer kommer i klem under bussens bakhjul.

Det er Malte Månson AB i sverige som er forhandler av dette underkjøringshinderte i Skandinavien.
Produktet har vært på den amerikanske markedet over lengre tid og sitter montert på over 15.000 busser. Selskapene som bruker hinderet har opplevd en markant nedgang i ulykker der passasjerer har havnet under bussen.

Det svenske tidskriftet Bus Branschen melder at Keolis Sverige AB nå er først ute med å montere disse hinderene på 100 av sine busser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.