Nye krav til vinterdekk ute på høring

Godt veggrep og riktige dekk er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren. Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy vil bidra til å sikre dette, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet gjennomføre en høring på forslag om nye krav til vinterdekk for kjøretøy over 3500 kg.

Forslaget innebærer å innføre et krav om 5 mm mønsterdybde på tunge kjøretøy i en gitt tidsperiode i vinterhalvåret og påbud om bruk av vinterdekk på disse kjøretøy i den samme perioden. Påbudet vil også gjelde for utenlandske kjøretøy.

– Vi har over lenger tid hatt utfordringer med utenlandske kjøretøy som kommer til Norge uten nødvendig vinterutrustning. Med det nye forslaget ønsker vi å endre på dette, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Tidsperioden de nye kravene skal gjelde for vil en fastslå i etterkant av høringsrunden.

foto: Pål Bergstad/MAN Truck & Bus Norge AS

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.