Vil teste el-busser i Lillehammer

Opplandstrafikk har fått fire millioner kroner for å kunne gjennomføre et pilotprosjekt for el-busser. Fra to til fire el-busser skal testes på forskjellige ruter i Lillehammer i løpet av de nærmeste to årene.

Riktignok var det søkt om dobbelt så mye, men Oppland fylkeskommune er godt fornøyd med at man i hele tatt ble tildelt midler. Det var ikke færre enn 332 søknader til de 100 millionene som i denne omgang skulle tildeles fra klimamidlene i Miljødirektoratet. Både Opplandstrafikk og fylkeskommunen har midler til grønne tiltak og vil kunne bidra til å dra pilotprosjektet i gang.

Opplandstrafikk skal kjøre pilotprosjektet i samarbeid med Unibuss som opererer bybussrutene i Lillehammer. I første omgang skal Unibuss gjøre et forprosjekt med en rapport som skal være beslutningsgrunnlaget for om el-busser skal settes i trafikk. En av bybussrutene som er nevnt som aktuell for pilotprosjektet, går mellom Høgskolen i Lillehammer og Vårsetergrenda. Dette er en av de mest varierte og krevende bybusslinjene i Lillehammer.

Også biodrivstoff
Klimaet har lenge stått høyt oppe på dagsorden i Oppland. Biodrivstoff har vært brukt på busser i Lillehammer-området i mange år. Nå kjøres kollektivtrafikken i Lillehammer og nabokommunene Øyer og Gausdal 100% på HVO fornybar diesel, og det benyttes HVO på 75% av det øvrige rutenettet.

Foto: Opplandstrafikk har fått fire millioner kroner for å kunne gjennomføre et pilotprosjekt for el-busser. Fra to til fire el-busser skal testes på forskjellige ruter i Lillehammer i løpet av de nærmeste to årene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.