Tenix – Helhetlig flåtestyringssystem

Saga har investert stort de siste årene på utviklingen av Tenix plattformen som ble lansert høsten 2014. Denne plattformen sikrer at alle data kommer inn i sanntid og formidles videre til folk i hele organisasjonen via web og mobil. Siden første leveransen har flere og flere kunder tatt i bruk plattformen og alle mulighetene som ligger der. Visjonen om å ta lage et system og plattform som gir alle nivåer og brukere i buss selskapet en mer effektiv og lønnsom hverdag viser seg nå å gi resultater.
2016 tegner til å bli et meget spennende år for selskapet.

– I takt med veksten har vi flyttet til nye større kontorlokaler i Kanalveien 62, sentralt i Bergen. Vi har bemannet opp med ytterligere senior utviklere, noe som vil fortsette i 2016. Vi etablerer nå en egen avdeling for brukeropplevelse og interaksjonsdesign, da dette etterspørres av markedet og kommer til å bli en viktig del av prosjektleveranser i tiden som kommer, sier Dagligleder Robert Barth Jacobsen hos Sagasystem AS.
En viktig nyvinning hos Sagassytem er en helt ny app for sjåfører. Her kan de se all data om sin tur / skift, samt måling mot mål for buss selskapene og tilhørende team, avdelinger, grupper med mer.

– De gode resultatene betyr at vi gjennom høy kvalitet på det vi leverer har lykkes med å gjøre en god jobb for kundene våre. Det har vært viktig for oss å vokse i riktig hastighet, og sørge for at vi har et godt fundament for videre vekst, forklarer Jabobsen. Sagasystems forretningskonsept er å levere systemer og tjenester som gjør en forskjell i hverdagen. Selskapet tror at markedet vil øke ytterligere, noe som gir sagasystem et godt utgangspunkt for videre vekst.
– Vi har vært gjennom en periode på 3-4 år hvor vi har bygget opp selskapet til å takle videre vekst og nye utfordringer. Med de utfordringene buss segmentet står ovenfor i form av økt fokus på digitaliserte arbeidsprosesser, mobilitet og viktigheten av gode brukeropplevelser i alle ledd, må man ha aktører med spisskompetanse som tør å utfordre merke leverandører på denne utviklingen, sier han.

IMG_1054Sagasystem er et veletablert selskap, som tidligere har vært en ren leverandør av flåtestyring i tradisjonell form, men har nå utvidet dette spekteret i takt med etterspørselen til å inkludere nye moduler / produkter. Dette fordi kunder ikke ønsker en leverandør for hvert behov, men snarere en leverandør som leverer de de trenger når de trenger det. Dette sikrer en helhet i driften som gir bedre effektivitet og oversiktlighet. Eksempelvis på nye moduler og produkter er integrasjoner mot økonomi og ruteplanlegging, samt passasjer tellingsystemer og 2-veis kommunikasjon mellom sjåfør og kontor.

– Vi ønsker å stå fast med kundene våre i tykt og tynt, og operere som en kompetansepartner som utfordrer, i stedet for å være en ren tjenesteleverandør. Markedet trenger en aktør som Sagasystem, fastslår Jacobsen.

Videre utvikling av systemet er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Sagasystem AS har innvilget prosjekt på 10 millioner for videre utvikling av TENIX.
Forskning og utvikling av forbruksdata fra nye busser med gass og hybrid teknologi er avgjørende for selskapene for en helhetlig oversikt. Per i dag er teknologiene såpass nye at det gjenstår enda måling av data over tid i busser i drift med sikre måleparametere. TENIX samler i dag allerede inn store mengder data som analyseres og har et stort fokus på å ta denne utfordringen på alvor fra buss selskapene som ønsker data kvalitet på lik linje med FMS data fra CANbus.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.