Telia utvider Smart Kollektivtrafikk-leveransen i Norge: Oslo utslippsfri i år

Telia fortsetter å bidra til tryggere og mer bærekraftig kollektivtransport i Norge. Kollektivtrafikkselskapet Nobina, med Telia som partner, har signert avtaler med Ruter og Østfold kollektivtrafikk som innebærer at busser skal kjøres på ren strøm eller biogass og utstyres med IoT-løsninger. Det gjør at Nobina kan levere mer effektiv og bærekraftig drift, en bedre tur for passasjerene og at Norge når klimamålene før tiden.

Avtalene er inngått mellom Telia og Nobina på den ene siden, og kollektivtrafikkmyndighetene Ruter og Østfold kollektivtrafikk på den andre. Sammen betjener de Oslo og Nedre Glomma-området. Telia vil tilby en komplett løsning, med maskinvare ombord og tilkoblede tjenester fra sin Smart Public Transport-portefølje for å muliggjøre sanntidsinformasjon fra bussene for energieffektiv drift og økt sikkerhet for sjåfører og passasjerer. Dette inkluderer tjenester som sanntidsdata for reiseinformasjon, infotainment, smart forkondisjonering av kjøretøy og kameraovervåking for sjåfør- og passasjersikkerhet.

kollektivreisende

Offentlig transport er et viktig element for mer levelige og bærekraftige byer, og har potensial til å redusere biltrafikk og luftforurensning samtidig som folks mobilitet og tilgang til tjenester øker.

Norden og Baltikum har noen av verdens mest avanserte og velfungerende kollektivtransportsystemer. Men for at kollektivtransport skal nå sitt fulle potensiale, må sektoren fortsatt øke antall reiser, redusere kostnader og redusere miljøpåvirkningen. For eksempel viser en rapport fra Telia at en full utrulling av de digitale løsningene som er tilgjengelige i dag, kan øke passasjerantallet med 18 prosent.

– Kollektivtransport er viktig for å oppnå bærekraftige byer. Den må være effektiv for myndigheter og operatører, og attraktiv for passasjerene. Vi er glade for å være en del av å lede en mer bærekraftig kollektivtransportvirksomhet i Norge, som muliggjør Oslos mål om å bli fossilfri i 2025, sier Björn Hansen, kommersiell leder for IoT og datainnsikt i Telia.

– Det er flott at vi kan fortsette å tilby våre reisende bærekraftige, trygge og attraktive reiser, og sammen med Telia gi noen av de mest innovative løsningene for kollektivtransport. Vi ser frem til å ønske nye reisende velkommen om bord, sier Jan Volsdal, administrerende direktør i Nobina Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.